Melda Yaman

Author(s): 

1 Aralık’ta yapılan tasfiyelere karşı üniversite rektörlüğü önünde bir basın açıklaması ile tasfiyeler protesto edildi. Yapılan eylem, akademisyenlere hiçbir savunma hakkı tanınmaksızın yapılan suçlamaları ve iftiraları boşa çıkarttı diyebiliriz. Zira OHAL’e ve baskılara rağmen rektörlük önünde son dönemlerin en etkili eylemlerinden biri yapıldı. Rektörlük önüne gelen akademisyenler, öğrenciler, idari personeller ve işçiler KHK’ların emekçilerin gözünde hükümsüz olduğunu, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarıyla, dik duruşları ve mücadeleleriyle kendilerini kanıtlamış olduklarını gösterdiler.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AKP iktidarı OHAL kapsamında 677 ve 678 sayılı iki KHK daha çıkardı. Bu KHK'lar ile yine 15 Temmuz süreciyle hiç ilgisi olmayan solcu, muhalif dernekler ve akademisyenler de hedef alındı. Bu KHK ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde aralarında Devrimci Marksizm dergisi yazarı ve yayın kurulu üyesi Doç. Dr. Özgür Öztürk ile Praksis Dergisi yayın kurulu üyeleri Doç. Dr. Melda Yaman ve Dr. Ali Rıza Güngen ile Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden ise özgürlükler ve sendikal haklar için mücadelesiyle öne çıkan Doç. Dr. Süleyman Ulutürk gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda akademisyen kamu görevinden ihraç edildi. Sözü geçen akademisyenlerin pek çoğu daha önce faşist gruplar tarafından barışı savundukları gerekçesiyle tehdit edilmiş ve hedef gösterilmişti. Aynı KHK ile kapatılan 550 derneğin içinde ise sol, sosyalist ve Kürt yurtsever çizgideki hukuk büroları, yöre dernekleri, öğrenci dernekleri, tutuklu ve hükümlü dayanışma dernekleri gibi çok sayıda kurum yer alıyor.

Gerçek'i paylaş:
Melda Yaman beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri