Marx

Author(s): 

Bugün Ortadoğu ve Kuzey Afrika savaşlarla ve iç savaşlarla, devrimlerle ve barbarlıkla sarsılırken, Türkiye burjuvazisi ise bölgeye eskisine göre çok daha yakın bir ilgiyle yaklaşırken sol aydınların da derinlemesine bir diyaloga girmeleri acil bir görevdir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Mehmet İnanç Turan’ın yeni çıkan kitabı Marx’ın Şifresi’nin önsözünü okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Marx’ın Kapital’i dört cilttir; ama cilt sırasına uygun yazılmamıştır. Kapital’in birinci cildi 1866 – 1867 yıllarında yazılmış ve Marx tarafından 1867’de yayımlanmıştır.

Kapital’in ikinci cildinin ilk taslağı 1865-1867’de kaleme alınmış ve 1879 yılına kadar yeni eklemelerle sürmüştür. (1870 -1879 arasında Kapital II yeniden yazılmıştır.) 1885’te Engels tarafından (Marx’ın ölümünden sonra) yayımlanmıştır.

Kapital’in üçüncü cildinin büyük kısmı 1864 -1865’de yazılmış ve 1894’te Engels tarafından okuyucuya sunulmuştur.

Kapital’in dördüncü cildi (Artı-Değer Teorileri) 1861-1863 yıllarında yazılmış ve ilk kez Kautsky tarafından (Engels’in ölümünden sonra) 1905 -1910’da yayımlanmıştır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İlkin burjuvaziye gidildi: Davutoğlu geçen Çarşamba TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu. Ertesi gün de işçi sınıfına, Türk-İş'e gidildi: Patronları bölüşümde daha bonkör olmaya davet ederek sınıfsal çelişkiyi yumuşatmanın zamanı gelmişti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

9 Kasım, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25. yıldönümüdür. Bu çöküş, insanlığın belleğinde, 20. yüzyıl sosyalist inşa deneyimlerinin çöküşünü simgeler. Çünkü 1989 yılı, Doğu Avrupa’daki Sovyet yanlısı “sosyalist” ya da “komünist” etiketli bütün rejimlerin yıkıldığı yıldır.

Gerçek'i paylaş:
Marx beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri