#madenlerkamulaştırılsın

Somalı madencilerin katillerine verilen cezalar, patronlara “siz istediğinizi yapmaya devam edin, biz sizin arkanızdayız” demektir. Bu mahkeme kararı bozulmalıdır. Başta Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin gerçek patronu Alp Gürkan olmak üzere katliamın bütün sorumluları yeniden yargılanmalı ve en ağır cezaları almalıdır.
Başta madenler olmak üzere, fabrikalar, atölyeler, tarlalar işçilerin denetiminde kamulaştırılmadan katliamların, iş cinayetlerinin önüne geçemeyiz. İşletmeler gözlerini para hırsı bürümüş özel sektörün elinde kaldıkça işçiler hayatını kaybetmeye devam edecek. Bunun için bütün işletmeler işçilerin denetimi altında kamulaştırılması, sonra yine işçilerin denetimi altında çalışmaya devam etmesi için mücadele etmeliyiz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Zonguldak’ta üretim değil yönetim sorunu var. Amacı madeni tasfiye etmek ya da özelleştirip kârını patronlara yedirmek isteyen hükümetler yıllardır doğru dürüst yatırım yapılmasının önüne geçtiler, işçi sayılarını azalttılar, üretimi düşürdüler, kömürü birkaç şirkete hibe ettiler. TTK’da kömürün maliyeti yüksekse bu işçinin suçu değil. Özel madenlerde hiçbir tedbir olmadan karın tokluğuna işçi çalıştırılmasına göz yuman hükümetin suçu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Soma’da 301 madencinin iş cinayetine kurban gittiği katliamın yıldönümünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğü

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Aşağıdaki metin, Devrimci İşçi Partisi’nin 2 Kasım 2014 Pazar günü, son günlerde Ermenek, Isparta ve başka yerlerde yaşanan iş cinayetlerini mahkûm etmek ve işçi sınıfını mücadeleye çağırmak amacıyla Beyoğlu Galatasaray’da yaptığı basın açıklamasının tam metnidir. Basın açıklamasının sitemizde daha önce yayınlanan haberini de ayrıca okuyabilirsiniz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi İstanbul örgütü, Taksim Galatasaray Meydanı'nda Ermenek ve ardından Bartın'da yaşanan

Gerçek'i paylaş:
#madenlerkamulaştırılsın beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri