Ku Klux Klan

Author(s): 

Ben Yunan-Roma kültüründen geliyorum diyen Avrupalı işçi, emekçi, genç aydın, Eflatun’la (Platon’la) değil Spartaküs’le övünmelidir. Benzer şekilde ben Şark, İslam, Türk kültür dairesinden geliyorum diyen işçi kendi geçmişini ne padişahlarda, ne de “beş parmak birbirine benzemez, kimi yönetmek için yaratılmıştır, kimi ona hizmet için” diyen şeyhülislamlarda değil, vahdedi vücud felsefesi temelinde Müslümanı Rumu Yahudiyi köylüyü göçebeyi birlikte devrime kaldırmış Şeyh Bedreddin’de bulacaktır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

“Kökler” adlı televizyon dizisi oynadığında, Amerikalı siyahilerin Afrika’dan köle tüccarlarınca Amerika kıtasına nasıl getirildiğini, kölelerin nasıl gaddar koşullarda çalıştığını gören halkın tamamı dizinin kahramanı Kunta Kinte’ye taraftar yazılmıştı. Bizim memleketimiz Kunta Kinte’cilikten vazgeçmez! Bu halk taparcasına sevdiği Muhammed Ali’nin soyunu kurda kuşa yem etmez!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Trump’ın tosuncuklarının, KKK militanların, Nazilerin ve onların "alternatif sağ" ideologlarının “nefret ve bağnazlık” illetine yakalanmış olduğunu, köleliğin “milli ve yerli” geleneklerine sahip çıkmalarından daha iyi ne gösterebilirdi?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

ABD’nin o dönemdeki Trotskist partisi olan SWP (Sosyalist İşçi Partisi) ile ciddi bir diyalog içine girdi. Partinin forumlarına konuşmacı olarak katılmaya başladı. Aynı zamanda uluslararası alanda Marksist hareketle temas içindeydi. Ölümünden birkaç hafta önce, kendi hareketinin düzenlediği bir toplantıda, Che Guevara’yı toplantıya davet etmiş olduğunu, ama Che’nin güvenlik nedenleriyle gelemediğini söylemiş, sonra ondan bir mesaj okumuştu. Malcolm hızla enternasyonalist sosyalizme doğru evriliyordu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Ku Klux Klan, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) köleliğin kaldırıldığı yıllarda (1865) kurulan yasadışı bir ırkçı örgüttür. Adı kısaca KKK olarak da bilinir. Artık Afrikalı-Amerikalı olarak anılan siyahileri linç etmesiyle ünlüdür. Öyle anlaşılıyor ki, KKK’nın görevleri polis tarafından devralınmış durumda. Temmuz’dan Aralık sonuna kadar geçen beş ay içinde Amerikan polisi yaşları 12 ila 43 arasında değişen 10 siyahiyi silahsız oldukları halde öldürdü!

Gerçek'i paylaş:
Ku Klux Klan beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri