komünizm

Author(s): 

Boğaziçi Üniversitesi'nde, bir grup AKP’li öğrencinin açtığı masa ve Afrin için lokum dağıtması istibdadın yeni bir cadı avı başlatmasına vesile oldu. Boğaziçi Üniversitesi ablukaya alındı ve gözaltı furyası başladı. Öğrenciler hakkında hukuki süreç devam ederken, haklarındaki hükmü Erdoğan bir AKP kongresinde bizzat verdi. Bu öğrencilere eğitim hakkı tanımayacağını ilan etti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Nail Satlıgan’ı yitireli bugün, 28 Nisan günü, tam üç yıl oluyor. Atlen Yıldırım’ı ise daha on gün önce kaybettik. İkisi çok farklı insanlardı. ... Her ikisi de modern çağda insanlığın en ileri ifadesi olan enternasyonalist ve devrimci bir Marksizmin kendi üsluplarınca savunusunda birleşti. Bu hepimizi yükseltti. İkisine de müteşekkiriz. Keşke her insan ölümünden sonra böyle anılmasına temel olacak bir hayat yaşasa!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sana “Güle güle ‘Ramiz Dayı’” demiyoruz. Yine çok sevdiğin Che Guevara’nın gülüşüyle ve sesiyle “Hasta Siempre” (“Sonsuza Dek”) diyoruz. “Duvar”ın “Tonton Ali”si, “Sürü”’nün “Hamo”su, “Umut”un “Hasan”ı! “Çirkin Kıral”a selâm söyle!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yarın, Nâzım Hikmet’in 3 Haziran 1963’te hayata veda edişinin 50. yıldönümü. Gerçek gazetesi ve sitesi bu yılı Nâzım yılı olarak kabul etti. Büyük komünist şairin mücadelesi ve eserinin çeşitli yönlerini ve Nâzım meselesine günümüzde nasıl yaklaşmak gerektiği konusunu çeşitli yazılarla inceledi. Ölümünün 50. yıldönümünde Nâzım Hikmet’i anmak üzere, bugün ve yarın Sungur Savran yoldaşımızın iki yazısını ardı ardına yayınlayacağız.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

Nail Satlıgan’ı nasıl anlatmalı? Her şeyden önce Marksist teorinin bir ustası olarak. Marx ile Engels’ın yapıtına hâkimiyeti Türkiye’de kolay kolay kendine eş tanımazdı. Ama bu hâkimiyet skolastik bir tekrarlamanın vesilesi olmadı. Nail, doktora tezinden[1] itibaren Marksist iktisat teorisinin hiç el atmamış olduğu alanlara doğru açıldı. Değerlerin ve fiyatların uluslararası alanda oluşumu dünya çapında Marksist teori açısından ilkel denebilecek bir düzeyde idi. Nail bu alandaki teorik yaklaşımı yaratıcı biçimde geliştirdi. Kendinden önce bu alanda çalışmış belli başlı Marksist teorisyenleri değerlendirdiği bir yazısını okur son yayınlanan ortak kitabımızda bulabilir.[2] Bunu yaparken daha genel olarak Marksist değer teorisinin çeşitli boyutlarını da derinlemesine işledi. Bilindiği gibi, Marx’ın Kapital’inin üçüncü cildi kendi hayat süresi içinde yayınlanmamıştır. Bu cildi (ikinci cildi de olduğu gibi) Engels yayına hazırlamıştır. Yani Kapital 3. cilt bitmemiş bir yapıt karakteri taşır. Burada, gerek bir sektörde aynı mal için farklı üretim koşulları geçerli ise değerin nasıl belirleneceği, gerekse arz ve talebin karşılıklı ilişkisinin bu belirlenmeye etkisinin ne olduğu çok berrak değildir. İşte Nail bu çok zor alana el atarak, değer kategorilerini bir kuyumcu titizliğiyle incelemiş ve değer teorisinin bu düzeyde daha sağlam temellere yaslanmasına giden yolu açmıştır.[3]

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Korkunun ecele faydası yok! Kürt halkı haklarını alana kadar isyanını sürdürecek! Ekonomik krizin basıncı altında mücadeleye sürüklenecek olan işçi sınıfı sokaklara çıkacak, grev yapacak, fabrikaları işgal edecek! Gökhan ve Barış o milyonlarca işçi ve Kürt için kulak verilecek aydınlar olmaya devam edecek, başka yoldaşlarıyla birlikte. Ve siz tarihin tekmesini yiyerek kendi zavallı gerici, şovenist, sermaye uşağı fikirlerinizle baş başa kalacaksınız!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Son olarak Dışişleri Bakanlığı’na bağlı internet sitesine saldırdıktan sonra polisi harekete geçiren “Redhack” (Kızıl Hackerlar) adlı hacker grubu, savcılık tarafından terör örgütü kapsamına alınmış ama asıl önemli kısmı bu kararın gerekçesi: grubun “orak-çekiçten oluşan bir logosu” ve bir “manifestosu” olması. Savcılık bugüne kadar sansasyonel eylemleriyle gündeme gelen Redhack’in gerçekleştirdiği sanal eylemleri bir liste halinde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na göndererek, uzmanlardan Redhack’in terör örgütü boyutuyla tekrar ele alınarak detaylı bir şekilde araştırılma yapılmasını istemiş.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşçi ve emekçiler için 1 Mayıs gününün önemini anlamak için nasıl bir mücadele ile doğduğuna bakmak gerekiyor. Gazetemizin Nisan 2012 tarihli sayısında yayınlanan yazı bu tarihi bir alüminyum işçisinin gözünden aktarıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi, bir avuç sömürücü azınlığın kâbusunu gerçeğe dönüştürmek için yola çıkmıştır. Zaten hayatta kalmak için mücadele eden toplumun büyük çoğunluğunu, son bir mücadeleye daha çağırmaktadır. Sadece hayatta kalmak için değil, sınıfsız, sömürüsüz yeni bir hayat kurmak içindir çağrımız.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

komünizm beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri