Kobani serhildanı

Bu seçimde hukuk karşısında burjuva eşitliği de ayaklar altında çiğnenmiştir. Bu seçim değil oylamadır! 7 Haziran’da AKP tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edememişti. Buna rağmen yetki gaspıyla tek başına iktidarlarını sürdürdüler. Şimdi ise genel seçim sonuçlarını arkalarına alarak tek başına iktidar olacaklar. Bu açıdan değişen bir şey yoktur. Ancak muhalefet cephesinde çok şey değişmelidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

7 Haziran seçimlerinin merkezinde yer alan sorunun verileri değişti, ama sorunun kendisi çözülmeden kaldı. Bu seçimler Türkiye’nin en derin sorunlarını; örneğin Kürt sorununu, örneğin işçi sınıfının yaşadığı ağır sömürü koşullarını, örneğin Ortadoğu’daki mezhepçi tekfirci cinneti zaten bir çözüme ulaştıramazdı. Hiçbir seçim böyle sorunları çözemez. Ama bunların hepsiyle ilgili olan, onları boydan boya kesen ve onların her birinin çözümünde rol oynayacak bir sorun bu seçimle ortaya konulmuştu: Tayyip Erdoğan sorunu. Seçim, işte bu soruna ilişkin temel çerçeveyi değiştirdi, ama henüz çözüm ufukta görünmüyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bu toplum kaynıyor. Daha 2013’te Gezi isyanı yaşadık. Ondan bir yıl sonra, 2014’te bir serhildan yaşadık. Şimdi 2015’te metal işçilerinin fiili grev yaptığını, taleplerini önemli ölçüde elde ettiğini görüyoruz. İşçiler, emekçiler, ezilenler, kaderimizi ne hükümetin, ne meclisin, ne düzen partilerinin manevralarına bırakmayalım. Talep edelim. Mücadelemizle bu talepleri güçlendirelim.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Türkiye 2013 ve 2014’te iki halk isyanı yaşadıktan sonra (Gezi ve Kobani), 2015’te de on binlerce işçinin yasalara, sarı sendikaya ve patron örgütüne meydan okuduğu bir kitlesel eyleme tanık olmaktadır. Bu henüz bir isyan değildir, ama sınıf karakteri bunu düzen açısından belki de ötekilerden bile tehlikeli kılmaktadır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Şimdi Tayyip Erdoğan’ın koltuğu Van depreminden daha şiddetli biçimde sallanıyor. Erdoğan şimdi başkanlık rüyası değil, Roboski’nin ve Gezi şehitlerinin, 17-25 Aralık ve MİT TIR’larının hesabını vermenin kâbusunu görüyor. Bu daha başlangıç yoldaşlar, hevaller. Mücadeleye devam!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2015 yılında Gezi’nin ikinci yıldönümünü karşılarken “Gezi ruhu” diye sözü edilen şeyin mirasçıları kimlerdir? Bunun yalın bir cevabı vardır: Her kim toplumdaki isyan kıpırtılarını destekliyor, bunların birbirleriyle birleşmesi ve bir büyük ezilenler hareketi oluşturması için mücadele ediyorsa, “Gezi ruhu”nu yaşatan odur. Gezi’ye içi boş güzellemeler yaparak oyalanan değil.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

DEYK İtalya seksiyonu PCL’in (Komünist İşçi Partisi) Floransa ilçe örgütü, 21 Nisan tarihinde bir yoldaşımızın katılımıyla Türkiye’deki m

Gerçek'i paylaş:

Devrimci İşçi Partisi (DİP) 3. Kongresi, hem dünya ve Türkiye durumunun analizi ve bu analizden çıkan sonuçların proleter devrimcilerine ne görevler yüklediğinin belirlenmesi bakımından, hem de özel birtakım alanlarda (din, laiklik, siyasal İslam; 100. yılında Ermeni soykırımı; partinin güncel koşullar altında işçi sınıfı içinde örgütlenme taktikleri; Enternasyonal inşası vb.) alınan kararlar bakımından büyük önem taşıyor. Bütün bu nedenler dolayısıyla, önümüzdeki günlerde ve haftalarda 3. Kongre’nin ürünü olan kararları peyderpey yayınlayacağız.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Karasu, Kobani serhildanının “devrimci bir hamle” olduğunu tespit etmekle kalmıyor. Çok önemli ikinci bir tespit yapıyor. Serhildan hükümeti ve genel olarak düzen güçlerini korku içinde bırakmıştır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Karasu: "Hükümet Kürt Özgürlük Hareketi'ni de tasfiye etmeyi hedefleyen bir strateji ve siyasi programla hareket ediyor."

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Kobani serhildanı beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri