Katalonya

Author(s): 

21 Aralık günü, İspanya’da bulunan özerk Katalonya’nın genel seçimleri bağımsızlık referandumu ile başlayan krizin ortasında gerçekleşti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İspanya devletinin sınırları içerisinde bulunan Katalonya’da, Gerçek gazetesi okurlarının bildiği üzere, 1 Ekim’de bir bağımsızl

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avrupa Birliği dünyaya demokrasi ve medeniyet öğretmeye bayılır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

1 Kasım seçimleri için HDP (Halkların Demokratik Partisi) tarafından Türkiye’ye davet edilen uluslararası gözlemciler, gözlemlerini yoğun

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Önce Volkswagen’in, ardından bir dizi başka otomotiv şirketinin dizel motorlarında egzoz gazı salımı ölçümleri için sahtekârlık yaratan bir yazılım geliştirmiş olduğu ortaya çıktı. Bu durumda on milyonlarca otomobilde standartlara uyulmamış oluyor! Bunun ne kadar öğretici olduğunu belirtmeye gerek var mı? Hızla sayalım: Birincisi, kapitalizmdoğanın düşmanıdır. İkincisi, daima sahtekârlık yaptığı zaten bilinen küçük sermayeden farklı olarak kapitalist büyük şirketlere atfedilen "dürüst çalışır" imajı iflas etmiştir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İspanya devleti ölçeğinde sınıf temelli bir sol ile ittifak içinde hükümete, Kraliyete ve AB’ye karşı bir halk hareketinin oluşturulmasına girişmek, Katalonya’nın tam bir egemenliğine ulaşmak ve İspanya ölçeğinde kurtuluş ve toplumun yeniden biçimlendirilmesi ufkunu açacak biçimde güç dengelerini değiştirmek açısından tek yoldur. İşte o zaman, egemen bir Katalonya Cumhuriyeti İspanya devletini oluşturan öteki halklarla ilişkisini özgürce kararlaştırabilir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Böylece, “belediyecilik” in sınırlarını ve “demokratik kopuş” un çıkmazını görmüş oluyoruz: kapitalist sınıf ve onun devletinin iktidarıyla karşı karşıya gelmeden, işçi sınıfının, gençliğin, yoksullaşan orta tabakaların ve küçük burjuvazinin temel talepleri karşılanamaz. Sola doğru kayma geçici bir durum haline gelebilir ve rejim, siyasi krizi gerici alternatife doğru yönlendirebilir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sol, kendi ataletinden sıyrılmalı ve bu temel üzerinde birleştirici bir hareketi inşa etmelidir. Kendi kaderini tayin hakkı konusunda gerçek bir süreç, işçi sınıfı hareketinin, gençliğin ve İspanya solunun, sınıf bağımsızlığı ve özgür cumhuriyetler birliği şiarını üzerinde taşıyan bir bayrak altında harekete geçmesini gerektirir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avrupa’da siyasi kriz derinleşiyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Geçen Pazar günü yapılan seçimler, kuvvetli bir iki partililik temeline yaslanan İspanyol siyasi sisteminin gerçek bir sarsılma yaşaması anlamına geliyor.

Gerçek'i paylaş:
Katalonya beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri