Karl Marx

Author(s): 

Ama her şeye değmişti! Kapital, dostun düşmanın teslim ettiği gibi, eşsiz bir çalışma olarak modern dünyada devleşecek bir yapıttı. Kapitalist ekonominin sırlarını, onu oluşturan toplumsal ilişkileri ve teknik üretim usullerini, işleyiş tarzını, tarihsel gelişme yasalarını sapasağlam bir akıl yürütmeyle ortaya koyan bir yapıt çıkartmıştı Marx ortaya. 1867’den sonra modern dünyanın hâkim sınıfı burjuvazi, kapitalist sınıf, patronlar sınıfı, adına ne derseniz deyin, artık köpeksiz köyde dolaşır gibi, kendi düzeninin işçiler ve emekçiler için dünyaların en iyisi olduğunu eskisi gibi iddia edemeyecekti. Bütün foyası ortaya dökülmüş, kapitalizmin bir sömürü sistemi olduğu ve geleceğinin olmadığı ortaya konulmuştu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

6-10 Eylül 2017 tarihinde “17’den 17’ye” başlığıyla toplanmakta olan 12. Karaburun Bilim Kongresi’nde hem 100. yıldönümü vesilesiyle Ekim devrimi, hem de Birinci Cildi’nin yayınlanması vesilesiyle Marx’ın başeseri Kapital konuşuluyor. Açılış Oturumu’nda konuşmak üzere davetli olan yoldaşımız Sungur Savran mücbir sebeple toplantıya katılamadığından oturumda okunmak üzere bir mesaj yolladı. 6 Eylül günü Açılış Oturumu’nda okunan bu mesajı aşağıda yayınlıyoruz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşçi sınıfı transatlantik gemiler gibidir. Öyle kolay yön değiştirmez. Ama bir değiştirdi mi! O zaman görün siz, geçtiğimiz 15 Temmuz’da atılan tohum nasıl meyvesini veriyor!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Karl Marx'ın modern kapitalist sınıf toplumunun teorik ve pratik eleştirisinin temeli olan büyük yapıtı Kapital'in Türkçe'ye Almanca

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bir liberal bir Kemaliste demiş ki, gel Kemalist seninle beraber bir kumpas yapalım: bir doz liberalizm, bir doz Kemalizm, bir doz da Marksizm, herkesi CHP’ye bağlayalım.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Ekonomi politik, çağdaş burjuva toplumun teorik tahlilidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bahçeli neden Marx’a ve Das Kapital’e atıf yaptı?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Marx’ın politika alanında anarşizme karşı büyük ileri adımı burjuvazinin bütün partilerinin karşısına işçi sınıfının kendi bağımsızlığını sağlayacak bir parti ile çıkması gerekliliğiydi. Şayet bunu “geniş tarihi anlamda” bir parti kavramı içinde eritmeye kalkarsanız, bu, partinin en azından belirli dönemlerde yok olmasına yol açar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşçi hareketinde ve sosyalizmde parti fikrini merkezi bir konuma yerleştiren Lenin’den önce Marx olmuştur. Bugün 150 yıllık sınıf ve sosyalizm mücadelesinden sonra parti fikri bize neredeyse doğal gibi geliyor. Oysa o dönemde durum farklıydı. İşçi sınıfının politikaya bulaşmasına bütünüyle karşı olan anarşistler ve anarko-sendikalistlerin yanı sıra, burjuva partilerinde siyasi kariyer yapmak isteyen has sendikacılar da işçi sınıfı partisi fikrine bütünüyle karşıydılar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kapital’in aslının Türkçesi 30 küsur yıllık bir aranın ardından yeniden yayımlandı. Genç ve kıdemli bilim emekçileri, 4 Haziran'da gerçekleşecek etkinlikte Kapital’in anlam ve önemini irdeliyorlar.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Karl Marx beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri