Karl Marx

Author(s): 

İşçi sınıfı transatlantik gemiler gibidir. Öyle kolay yön değiştirmez. Ama bir değiştirdi mi! O zaman görün siz, geçtiğimiz 15 Temmuz’da atılan tohum nasıl meyvesini veriyor!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Karl Marx'ın modern kapitalist sınıf toplumunun teorik ve pratik eleştirisinin temeli olan büyük yapıtı Kapital'in Türkçe'ye Almanca

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bir liberal bir Kemaliste demiş ki, gel Kemalist seninle beraber bir kumpas yapalım: bir doz liberalizm, bir doz Kemalizm, bir doz da Marksizm, herkesi CHP’ye bağlayalım.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Ekonomi politik, çağdaş burjuva toplumun teorik tahlilidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bahçeli neden Marx’a ve Das Kapital’e atıf yaptı?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Marx’ın politika alanında anarşizme karşı büyük ileri adımı burjuvazinin bütün partilerinin karşısına işçi sınıfının kendi bağımsızlığını sağlayacak bir parti ile çıkması gerekliliğiydi. Şayet bunu “geniş tarihi anlamda” bir parti kavramı içinde eritmeye kalkarsanız, bu, partinin en azından belirli dönemlerde yok olmasına yol açar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşçi hareketinde ve sosyalizmde parti fikrini merkezi bir konuma yerleştiren Lenin’den önce Marx olmuştur. Bugün 150 yıllık sınıf ve sosyalizm mücadelesinden sonra parti fikri bize neredeyse doğal gibi geliyor. Oysa o dönemde durum farklıydı. İşçi sınıfının politikaya bulaşmasına bütünüyle karşı olan anarşistler ve anarko-sendikalistlerin yanı sıra, burjuva partilerinde siyasi kariyer yapmak isteyen has sendikacılar da işçi sınıfı partisi fikrine bütünüyle karşıydılar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kapital’in aslının Türkçesi 30 küsur yıllık bir aranın ardından yeniden yayımlandı. Genç ve kıdemli bilim emekçileri, 4 Haziran'da gerçekleşecek etkinlikte Kapital’in anlam ve önemini irdeliyorlar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bu yazı 8 Kasım 2010 tarihinde BirGün gazetesinde yayınlanmıştır.

Gerçek'i paylaş:
Karl Marx beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri