kamulaştırma

Author(s): 

AKP hükümetinin yaptığı gibi emekçilerin hakkı olan kamu kaynaklarını sermayeye peşkeş çekmek için değil, işsizliği ortadan kaldırmak, asgari ücreti yükseltmek, taşeronlaşmayı kaldırmak, parasız sağlık, eğitim ve barınma imkânı sunabilmek için! Bu ise “piyasa dostu” ama “demokratik” bir kapitalizm arayışıyla değil, ancak zincirsiz bir kurucu meclisle ve sermayeden bağımsız politika izleyecek bir emekçi hükümeti ile mümkün olacaktır.

Gerçek'i paylaş:

Görkemli Zonguldak madenci yürüyüşünü yapan, şanlı bir mücadele deneyimine sahip maden işçileri bugün ocaklarda direnerek bir kez daha tüm işçi sınıfına hakkını almak için gidilecek yolu göstermektedir. Maden işçisinin mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Talepleri hepimizin talepleridir. Tüm Türkiye işçi sınıfını ve emekçileri maden işçileri ile dayanışmaya çağırıyoruz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi Antalya İl Örgütü, ekonomik krize karşı emekçinin çözümü semt pazarlarında meydanlarda halka ulaştırmaya devam ediy

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sermayenin düzeni ve sermayenin devleti, ne işçiye açlık sınırının üzerinde bir ücret veriyor ne de ölüm tehlikesi olmadan çalışabileceği bir ortam sunuyor. O hâlde neden hâlâ sırtımızda taşımaya devam edelim sermayeyi. Neden devletin, toplumun emekçi çoğunluğunun değil de küçük bir azınlığının hizmetkârı olmasına razı olalım.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kamu mallarını devlet desteğiyle zimmetine geçiren, gençliğe ideolojik saldırılar düzenleyen Türgev ve türevlerine karşı bizim de kendi önlem ve taleplerimiz bulunmaktadır. Birincisi, yolsuzluğun ve yağmanın sistemli ve maskeli bir hali olan bu vakıfların tüm mallarına işçi denetiminde el konmalıdır. Arazileri kamuya iade edilmelidir. Üniversitelerle olan tüm bağları kesilmelidir. İkincisi, Esra Albayrak ve Bilal Erdoğan ve tüm yandaşları halk tarafından yargılanmalıdır. Bu talep ve önlemler olmaksızın bu harami çeteleriyle hesaplaşmamız ve onları durdurmamız imkansızdır!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Asgari ücret 1500 TL olduğunda ve bunun karşılığında özel sektör işten çıkartmalara gittiğinde cevabınız nedir?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Soma ayağa kalkarsa bütün Türkiye cevap verir. Önce siz çocuklarınızın geleceği, hayatınızın devamı için, ölüme karşı mücadeleye girin! Bir avuç para babası ile onların emrinden çıkmayan politikacılar hariç bütün Türkiye arkanızda! Türkiye’ye yönü Soma gösteriyor! O yöne yürüyelim, çocuklarınızın, çocuklarımızın geleceğini hep birlikte kurtaralım.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bu sistem insanı deli eder!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Torunlar GYO’nun Mecidiyeköy’deki rezidans binalarında 10 işçinin 32.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Basında yer alan haberlere göre, Zonguldak’ta 22 adet özel kömür işletmesi Cuma gecesi 24:00’ten itibaren üretimi durdurmuş bulunuyor. Burada açıkça örgütlü, kolektif tarzda işçilerin işyerinden dışlandığını görüyoruz. Bunun adı “toplu lokavt”tan başka bir şey olamaz.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

kamulaştırma beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri