İttihat ve Terakki

Author(s): 

Almanya parlamentosu, neredeyse oybirliği ile 1915 yılında yaşanan Ermeni tehciri ve katliamını bir soykırım olarak tanıdı. Gerçek gazetesi ve Devrimci İşçi Partisi, geçmişten beri belirtiyor: emperyalist ülkelerin parlamentolarının Ermeni soykırımını tanımasının sorunun çözülmesine milim katkısı yoktur. Bu mesele, emperyalizm tarafından değil ilgili halklar tarafından çözülecektir. En başta da o dönemin katil İttihat ve Terakki hükümetinin soykırımdaki sorumluluğunu ortaya koyarak Ermeni halkına karşı işlenmiş bu tarihi suçu tescil edecek olan ve onu telafi için gerekli her türlü adımı atacak olan Türkiye halkları tarafından.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi, Ermeni soykırımının 100. yıldönümünde sadece Türkiye içinde değil, uluslararası alanda da yoğun bir bilgilendirme ve çağrı çabası içine girdi. Parti adına iki tane bildiri yayınlandı. Bunlar dünyanın dört bir köşesinde onlarca örgüte ve partiye iletildi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Neden Türklerin yanında Kürtler ve Ermeniler de var? Çünkü Osmanlı işçi sınıfında ve yoksul köylülüğünde Ermenilerin çok önemli yeri var. Çünkü Kürtlerin büyük çoğunluğu ortakçı, yarıcı, ırgat. Çünkü Anadolu’nun yoksul köylüleri içinde Türkler en kalabalık grup. Yani Türk-Kürt-Ermeni savaşta birlikte öldüler, çünkü yoksul ve emekçiydiler!

Gerçek'i paylaş:

Devrimci İşçi Partisi (DİP) 3. Kongresi 1915’in 100.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İttihatçılık sadece Enver ve Talât değildir. Hatta tersine, Enver ve Talât ittihatçılığın bozulmuş, yozlaşmış, Termidorcu halidir. Esas İttihatçılık Ahmed Rıza’nın temsil ettiği, halkların kardeşliğine dayanan burjuva devrimciliğidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Eski adıyla Cihan Harbi veya Harbi Umumi, bugünkü adıyla Birinci Dünya Savaşı, 1914 Temmuz sonunda patlak vermişti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

25 Nisan, Avrupa’nın öteki ucunda, Atlas Okyanusu’nun kıyısında bulunan Portekiz’de 1974 yılında başlayan ve 1975 yılında kesintiye uğray

Gerçek'i paylaş:
İttihat ve Terakki beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri