İşçi Hareketi

Author(s): 

Kurulmakta olan yeni devlet düzenine ilişkin çıkarılan cumhurbaşkanı kararnameleri arasında en önemlilerinden biri, Devlet Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen 5 numaralı kararname. Bu kararname, söz konusu kurula sendikaların ve odaların yöneticilerini idari kararla görevden alma yetkisini tanıyor. Böyle bir yetkinin sendikaların ve meslek odalarının kendi iç demokrasileriyle yönetilmesine büyük bir darbe vuracağını anlamak için hukukçu olmaya gerek yok. Şu andan itibaren, Türkiye’de sendikalar ve meslek odaları tam olarak Demokles’in kılıcı altında çalışmaya başlamıştır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Tabii hiçbir şey kolay olmayacak. Sözleşmenin yolu şimdiden MESS ve işbirlikçileri tarafından tuzaklarla doldurulmuş durumda. Bu tuzakları iyi görmek lazım. Tuzaklardan ilki malum OHAL tuzağıdır. İşçilere OHAL’de hak aramanın, hele hele grevin mümkün olmadığı propagandası resmen olmasa da kulaktan kulağa yayılmaktadır. Bunun bir yalan olduğunu söyledik. Birleşik Metal’in mücadelesini işaret ettik. Ayrıca halen sürmekte olan metalde Maccaferri, gıda sektöründe Aroma grevleri ve yine OHAL altında gerçekleşen Petrokimya sektöründe Mutlu Akü, belediyede İzmir Karabağlar, kâğıtta Form Mukavva, taşımacılıkta İzdeniz grevleri OHAL’de greve örneklerden ilk akla gelenler. Dolayısıyla “OHAL var, grev yapamayız” diyene metal işçisi bu örneklerle cevabı yapıştırmalıdır. “Grev kararı alsak bile yasaklanır” diyenlere ise EMİS’te Birleşik Metal’in ve Şişecam’da Kristal-İş’in fabrika içinde farklı yöntemlerle işi yavaşlatan, zaman zaman üretimi durduran mücadelesi anlatılmalı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Metal sektöründe grup sözleşmeleri yaklaşırken, Türk Metal’in ardından DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş de taslağını açıkladı.

Gerçek'i paylaş:
İşçi Hareketi beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri