intihar

Author(s): 

Bozuk sağlık sistemi sürdükçe yaşanan intihar ve şiddet olayları ne yazık ki son bulmayacaktır. Şiddet olaylarının son bulmasının yolu eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz bir sağlık hizmetin-den geçmektedir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sağlık emekçilerinin çoğu mesleğe başladıkları ilk iki yıl içerisinde tükenmişlik sendromu yaşarken, birçok sağlık emekçisi ise ya kronik yorgunluk ve geçmeyen baş ağrıları ya da başka meslek hastalıklarıyla baş etmeye çalışıyor. Sürekli olarak çok hasta bakmak zorunda kalmak, sürekli olarak iş yükünü artması, sağlık emekçilerini fazlasıyla yıpratıyor. Bir de üstüne, “baktığın hasta kadar döner sermaye” sistemi yani sağlıkla asla bağdaşmayacak olan parça başı ücret sistemi sorunları baş edilemez bir noktaya taşıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Dr. Orhan Çetin'in yaşamına son vermesi de bu süreçte hayatını kaybeden diğer emekçilerle birlikte tarihe birer yargısız infaz olarak geçecektir. Dolayısıyla gayri meşru OHAL'in kararını alanlar da, her kademede OHAL tasfiyelerini yürütenler de bu yargısız infazların sorumlusudur.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avcılar Belediyesi’nde kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi, ödenmeyen maaşlarının ödenmesi ve atılan 43 temizlik işçisisinin geri alın

Gerçek'i paylaş:
intihar beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri