ILO

Author(s): 

Erdoğan alenen işçi düşmanlığı yapıyor. AKP’nin işçi bürosu gibi çalışan Hak-İş yöneticileri elbette susacak. Peki Türk-İş ne yapıyor? Türk-İş yönetimi üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Sadece işçi sınıfının hakları gaspedilmekle kalmıyor. İşçi sınıfının en güçlü örgütlenmesinin altı kazınıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kod-A isimli bilişim ve arşivleme firmasında çalışan işçiler Sosyal-İş sendikasında örgütlendiler ve insanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları istediler. Türk Telekom’un ortağı olduğu ve aldığı ihalelerle paraya para demeyen şirketin verdiği cevap ise önce sürgün sonra işten çıkartma oldu. İstanbul’da 10 öncü işçi işten atıldı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul’da yapılan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı’na sendikaların boykotu damgasını vurdu.ILO üyesi 51 Avrupa ülkesinden sadece dördünden (Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya) sendika temsilcileri katıldı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Fransa’dan Bursa’ya gelen Renault işçi temsilcileri, 28.04.2015 Salı günü saat 12.30’ da Bursa Birleşik Metal-İş şubesinde basın açıklama

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

ILO Genel Başkanı Guy Ryder Davos’ta şöyle konuştu: “Bana sık sık Güney Avrupa’daki işsizlik düzeylerinin toplumsal istikrar açısından tehlike arz edip etmediği soruluyor. Ediyor. Ama kimsenin bu konuda bir şeyler yapmak için devrimi beklemesi gerekmiyor.”

Gerçek'i paylaş:
ILO beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri