Hüseyin İnan

6 Mayıs 1972 günü, askeri diktatörlük meclisteki burjuva partilerinin milletvekillerinin de oyunu alarak, tarihimizin üç yüz akı; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idam etti. Deniz Gezmiş ve arkadaşları, 1968 öğrenci hareketinin başını çeken bu üç genç önder, arkalarında kısa ama her anı devrimci mücadeleye adanmış hayatlarını bırakarak idam sehpasına yürüdüler. Bıraktıkları mirasın değerini bilmek, bu topraklara “Kahrolsun Amerika” sloganlarını yazan, "sosyalist fikirlerin kökleşmesini sağlayan" 68 kuşağını anlamak bu gün her devrimcinin görevidir. Çünkü devrimciler ölürler, ancak devrimler sürer. Devrimleri başarıya ulaştırmak, sınırsız ve sınıfsız bir dünyayı kurmak ise ancak tarihten dersler çıkartmakla mümkündür.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da gençlik örgütlerinin çağrısıyla öğrenciler 1972’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam e

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Deniz Gezmiş ve arkadaşları hiç şüphesiz ki Türkiye devrimci tarihinin en önemli önderlerindendir. Denizlerin idam edildiği 6 Mayıs 1972 günü, Türkiye’nin bütün devrimcileri için özel bir anlam ifade etmektedir. Bu yüzden Denizleri anlamak ve onların mücadelesinden gerekli dersleri çıkarmak günümüz devrimcilerinin görevidir. Denizleri anlamanın yolu ise yaşadıkları dönemin nesnel koşullarını ve bu nesnel koşullar karşısında onların ne yaptıklarını anlamaktan geçer.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Tülay gençken Türkiye sosyalizminin reformizmden koparak devrimci bir yola girmesinde Deniz’lerle, Mahir’lerle, İbo’larla birlikte rol aldı. Ama olgunluk döneminde de devrimci Marksizmi keşfetti, onun militanı oldu. Bir proletarya enternasyonalisti, bir devrimci militan olarak öldü.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan’ın katledilişi 43. yılında Türkiye genelinde birçok etkinlik ile protesto edildi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişinin yıl dönümünde İzmir'de gençlerin, işçilerin ve emek

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının 43.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

30 Mart 1972’de katledilen Mahir Çayan ve arkadaşları için saat 18.30’da Setbaşı Mahfel’de toplanan kitle sloganlar eşliğinde Heykel’e yü

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, 12 Mart Cuntası tarafından, 6 Mayıs 1972'de katledilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anm

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

6 Mayıs Salı günü, İzmir'de devletin üç fidanı katlettiği gün dolayısıyla DİSK, KESK ve TMMOB'un düzenlediği

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Hüseyin İnan beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri