Hürriyet devrimi

Author(s): 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Beni kolumdan tut, köyümden dışarı at, malımı mülkümü de sat, bu hiçbir vakitte caiz değildir. Bunu ne Osmanlı vicdanı kabul eder ne de kanun. (…) Ermenilerin malı kısmen yağma edildi. Kuvve-i teşriiye [yasama organı] kanunu reddedinceye kadar elde bir şey kalmayacak.

Ahmed Rıza, Aralık 1915, Osmanlı Meclisi’nde tehcir edilen Ermenilerin mallarına el konulmasını öngören Emval-i Metruke Kanunu Muvakkatası [Geçici Yasası] görüşülürken

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

23 Temmuz 2018, modern Türkiye tarihinin ilk devriminin 100. yıldönümüdür. Bu bir burjuva devrimi olduğu halde aynı zamanda emekçi sınıfların da yoğun olarak katıldığı bir gerçek “halkın şenliği” (Lenin) olarak yaşanmıştır. Gerçek gazetesi, önümüzdeki günlerde bu devrimin ihtişamını ve sefaletini anlatan yazılardan oluşan bir dosya yayınlayacaktır. Bu yazılarda devrimin genel karakteri, kadınların devrimde oynadığı rol, hürriyet aşkıyla dolu ilk günlerinden sonra devrimin önderlerinin nasıl gerici bir karakter kazanmaya başladığı, gerçek burjuva devrimcilerinin bu gericileşmeye nasıl direndiği gibi konuların yanı sıra devrimin son verdiği istibdad döneminin müstebiti II. Abdülhamid’in tarihteki yeri de işlenecektir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sürekli Osmanlı'yı öven, Abdülhamid'e özenen ve bir istibdad rejimini yeniden kurmaya çalışan bir iktidar var. Kendisini bu ülkenin tarihine, geleneğine sahip çıkan, karşı tarafı ise tarihinden kopuk, neredeyse köksüz ve Batı'ya, başka ülkelere öykünen bir kesim gibi göstermeye çalışıyor. Bunu yaparken Abdülhamid'e ve o döneme ilişkin her türden çarpıtmayı yapmaktan, yalana başvurmaktan da geri durmuyor. Bunun bir örneği olarak tümüyle özel bir amaca hizmet etmek üzere TRT'de yayınlanmaya başlayan "Payitaht-Abdülhamit" dizisinin Abdülhamid'le ilgili sahteciliğini Gerçek gazetesinde ve internet sitesinde ortaya koymuştuk. Biz ise tarihimize başka türlü yaklaşıyoruz. Gerektiğinde gurur duymaktan, gerektiğinde yüzleşmekten, hesaplaşmaktan çekinmeden bakıyoruz tarihe. Ve iktidarın yaratmaya çalıştığı algının aksine o dönemin tarihine de sahip çıkıyoruz, hatta gurur duyuyoruz!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İttihatçılık sadece Enver ve Talât değildir. Hatta tersine, Enver ve Talât ittihatçılığın bozulmuş, yozlaşmış, Termidorcu halidir. Esas İttihatçılık Ahmed Rıza’nın temsil ettiği, halkların kardeşliğine dayanan burjuva devrimciliğidir.

Gerçek'i paylaş:
Hürriyet devrimi beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri