GSEE

Author(s): 

14 Aralık’ta Yunanistan’da işçiler, hükümetin kapitalist krizin bütün yükünü emekçi halkın omuzlarına yükleyen kemer sıkma politikalarını protesto etmek için genel greve çıktı. Parlamentoda yeni yılın bütçe görüşmeleri yapılırken, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve İMF (Uluslararası Para Fonu) ile varılan mutabakat sonucunda, hükümet yeni bir paket ile işçi sınıfının kazanılmış haklarına ve yaşam koşullarına yine saldırma cüretinde bulundu. Bütçe görüşmeleriyle aynı anda grev hakkını kısıtlayacak bir yasa da gündeme geldi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kapitalizmin dünya çapındaki krizini en derin şekilde yaşayan ve ekonomisi iflasın eşiğindeki Yunanistan’da, 20 Şubat’ta ülke çapında 24 saatlik bir genel grev gerçekleşti. Kamu sektöründe ve özel sektörde örgütlü iki büyük konfederasyon olan GSEE ve ADEDY’nin çağrısıyla gerçekleştirilen 20 Şubat grevine katılım bir hayli yüksekti. Grev günü birçok şehirde gerçekleştirilen sokak eylemleri ise, son yılların en kalabalık mitingleri olmasa da, işçi sınıfının egemenlere karşı öfkesinin ve mücadele azminin dinmediğini ispatlar nitelikteydi. Kent merkezlerindeki gösterilerin yanı sıra, kuzey ve orta Yunanistan’daki çiftçilerin artık gelenekselleşmiş sayılabilecek yol kesme eylemleri de greve eşlik etti.

Gerçek'i paylaş:
GSEE beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri