grev ertelemesi

Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi bir bildiri yayınlayarak Türk-İş ve DİSK'i görev ve sorumluluklarının gereği olarak genel grev çağrısı yapmaya çağırdı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Patron istediğinde işçiyi kapının önüne koyabilsin diye, grevi yasaklamak için bir kanuna dayanmayalım canımız istedi yasakladık diyebilelim diye rejim değişikliğine gidiyorlar. Canımızla dişimizle, mücadelelerde kazandığımız haklarımızı elimizden almaya çalışanlara karşı cevabımız HAYIR olacak!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Arkasına haksız ve hukuksuz bir yasaklama kararını alan Amerikan, Fransız ve İsviçreli patronlar işçilerin rızası olmadan tek bir çarkın dönmesini sağlayamaz, işçilere herhangi bir dayatmada bulunamaz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Ocak grevi ilk gününde yasaklandı. Renault’da üretimin durdurulmasından bu yana bu satırlar yazılırken üç gün olmuştu. Öteki grev “milli güvenliğe” aykırı ise bu haydi haydi öyle olmalı.

Gerçek'i paylaş:
Gerçek'i paylaş:
grev ertelemesi beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri