Gramsci

Author(s): 

İşçi sınıfı transatlantik gemiler gibidir. Öyle kolay yön değiştirmez. Ama bir değiştirdi mi! O zaman görün siz, geçtiğimiz 15 Temmuz’da atılan tohum nasıl meyvesini veriyor!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Marksistlerin ve sınıf bilincine sahip işçilerin hatırlayacağı sadece, daha altı ay önce Bursa’dan başlayarak bütün Türkiye’ye yayılan fiili metal grevi karşısında TOFAŞ ve Ford Otosan’da Koç’un ne kadar çok işçiyi işten attığıdır. Koç Holding’in “sagası”nın merkezinde 12 Eylül öncesinde Türkiye’nin en militan ve güçlü sendikası Maden-İş’e karşı verdiği mücadele yattığıdır. 12 Eylül’de asker silahını DİSK’in üzerine doğrultmuşken Maden-İş’in yerine Türk Metal denen sarı gangster sendikasını geçiren sürecin merkezinde de onlar vardır. Yani 12 Eylül Fatih Yaşlı’nın sandığı gibi “böcekleştirilmiş kitleler çağı”nı açan bir darbe değildir. İşçi sınıfına sendikal ve siyasi düzeyde ağır darbeler vuran bir darbedir.

Türkiye’de kapitalizme karşı olan, Mustafa Koç’un arkasından “nasıl bilirdiniz?” sorusuna “işçi sınıfına sorun” diye cevap verir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gazetemizin “onur yazarı” bu sayıda yayınlamakta olduğumuz yazısında, sol liberallerin İslamcı siyasi zevatın her şeyinde boncuk bulma yaklaşımının en gülünç örneklerinden birini teşhir ediyor. Bu yazı, içinden geçtiğimiz halk isyanı içinde kimi, yandaş basındaki köşesinden kopmak, kimi, bu yazıda sözü edilen “en medyatik” köşe yazarı örneğinde olduğu gibi, âkıl adamlıktan istifa etmek zorunda kalan birtakım şahsiyetlerin geçmişte nerelere kadar düşmüş olduğunun güzel bir örneğini sunuyor. Bugün tıyneti ortaya çıkmış olan İslamcı siyasi zevatı kitlelere kabul ettirmek için geçmişte şeytanın aklına gelmeyecek argümanlar bulanlardan acaba hiç özeleştiri duyacak mıyız? Şunu da ekleyelim: Bugün solda birçok insan bu sol liberalleri ti’ye alıyor, ama on beş yıl önce onları teşhirde Nail Satlıgan epeyce yalnızdı!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2012 ünlü İtalyan Marksisti Antonio Gramsci’nin 75. ölüm yıldönümü. 1926’da Mussolini’nin zindanına düşen Gramsci 1937’de hayata gözlerini yummuştur. Komünist hareketin ve solun tarihinde Gramsci kadar tartışmalı, onun kadar sağa sola çekiştirilen, onun kadar pespaye yorumlara tâbi kılınan birini bulmak mümkün değildir. Belki de Gramsci, tarihte düşüncesi en çok çarpıtılan düşünürdür. Yaratılmaya çalışılan bütün izlenimlerin aksine, Gramsci esas olarak Leninizmi İtalya ve Batı Avrupa koşullarına uyarlamaya çalışan bir komünistti. Önemli hataları vardı, ama komünistti. Yani kapitalistlerin devletini alaşağı etmek ve proletaryanın sınıf iktidarını kurmak için mücadele ediyordu.

Gerçek'i paylaş:
Gramsci beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri