göç

Author(s): 

Türkiye'deki Suriyeli göçmen varlığı, doğrudan işçi sınıfının yaşamını etkiliyor. En başta da Suriyelilerin ucuz işgücü olarak emek piyasasına girerek, işsizliği arttırması ve ücretlerin aşağı doğru inmesine sebep olduğu için. Bu olgu, başta Gaziantep, Kilis, ve Şanlıurfa olmak üzere Suriyelilerin yoğun bulunduğu pek çok ilde işçi ve emekçilerde büyük rahatsızlık uyandırıyor.

Gerçek'i paylaş:

Devrimci İşçi Partisi, emperyalist kapitalizm ayakta kaldıkça, bir yandan emperyalist sömürü mekanizmalarının yarattığı yoksulluk ve sefaletin, bir yandan emperyalizmin kışkırttığı savaşların sonucunda göç ve iltica olgularının kalıcı olduğu bilinciyle, bu sorunun ancak dünya çapında eşitliğin yerleşmesini ve yoksul ülkelerin sömürülmesine son verilmesini sağlayacak olan sosyalizmin uluslararası çapta zaferiyle sona ereceğini ilan eder. Ne var ki, sosyalizmin zaferine giden yolda bir dizi somut acil tedbir ve talep, her aşamada daha fazla işçi iktidarına bağlanarak formüle edilmelidir. Bu uluslararası alanda yapılacak bir çalışma ile bütünsel bir hal alacak bir eylem programında somutlaşmalıdır. DİP şimdiden sorunun Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgesi ve Türkiye’yi ilgilendiren boyutlarında uluslararası işçi hareketinde tartışılmak ve ileri taşınmak üzere bir ilk program sunuyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Göç ve iltica için kısa vadede yapılacak şeyler elbette var. Ama asıl çözüm kapitalizmin bir bütün olarak yeryüzünden silinmesi. İnsanlar o zaman yoksulluktan ve ihtiyaçtan değil, yeni dünyaları keşfetmek, yeni kültürleri öğrenmek, yeni ufuklara açılmak için yollara düşecek!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Biz bu ölümün ardında düşüncesiz kaçaklar değil, bir insanı bavulun içine girebilecek hale getiren rezil bir düzen görürüz.

Gerçek'i paylaş:
göç beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri