Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor

Author(s): 

3 Mart 2018 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Toplantı Salonu’nda, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ve Tıp Öğrenci Kolu tarafından dü

Gerçek'i paylaş:
Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri