eğitimsen

Author(s): 

8 Mart eylem ve etkinlikleri çerçevesinde İzmir'de KESK'li kadınlar 8 Mart günü iş bırakarak saat  11:00'de Konak YKM önünde toplanarak yine Konak Eski Sümerbank önüne doğru yürüyüşe geçti.''8 Mart'ta hizmet üretmiyoruz'' şiarı ile işyerlerinden eyleme katılan kamu emekçisi kadınlara Devrimci İşçi Partili kadınlar da destek vermek için alandaydı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Üniversite’si YÖK yasa taslağı ile ilgili forum yapan öğrencilere ve öğrencilerin toplantısında konuşma yapan iki araştırma görevlisine soruşturma açılmasıyla ayağa kalktı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

(15.11.2012) İTÜ rektörlüğünün ve YÖK’ün azami süre bahanesiyle asistan kıyımında ısrar etmesi sonunda İTÜ’nün hocasıyla, asistanıyla, idari personeli ve öğrencisiyle ayaklanmasına yol açtı. Yaklaşık bin kişi rektörlüğe yürüyerek asistan kıyımına son verilmesini istedi.

Gerçek'i paylaş:

Yasa tasarısının arkasındaki siyasi irade olan AKP hükümeti de bu girişiminde genel olarak işçi ve emekçi sınıflara karşı burjuvazinin çıkarlarını gözeten düzenlemeleri ön plana almaktadır. Özelde ise burjuvazinin iç savaşında İslamcı burjuvazinin Batıcı-laik sermayeye karşı 28 Şubat’ta kaybedilmiş mevzileri geri alma çabası ön plana çıkmaktadır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Adana'da DİSK, KESK ve TMMOB, İHD ve sosyalist kurumlar 4+4+4 Yasasına karşı bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Devrimci İşçi Partisi olarak katıldığımız eylemde 5 Ocak Meydanı’ndan İnönü parkına yüründü.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AKP’nin hazırladığı 4+4+4 kanun teklifini protesto etmek için Eğitim Sen’li öğretmenler Muğla’da basın açıklaması yaptı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Tıp Fakültesi’nde taşeron işçilerin işten çıkartılması tehdidine karşı çalışanlar çadır kurarak basın açıklaması yaptı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Konya, Cizre ve Dersim'den DİP militanları ve Sınıf İçin Sendika diyen KESK üyesi kamu emekçileri grevdeydi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

21 Aralık genel grevinin coşkusu İzmir'de Eski Sümerbank önünde yapılan mitingle de perçinlendi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Antalya ve ilçelerinde, KESK’in çağrısıyla bir araya gelen binlerce kamu emekçisi bir günlük grev yaparak iş bıraktı.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

eğitimsen beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri