eğitim

Author(s): 

Okulların açılmasından sadece 3 gün önce Erdoğan’ın bir konuşmasıyla liseye giriş sistemi TEOG ve YGS-LYS birden bire kaldırılmıştı. Uzun bir süre yerlerine ne geleceği konusu belirsizliğini korudu. Yeni sistem ancak yaklaşık iki ay sonra, 5 Kasım’da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanır gibi oldu. O günden beri de gerek bakan gerek müsteşar, yeni sistemle ilgili açıklama yapıp duruyorlar ancak kimse hâlâ yeterince anlayabilmiş değil. AKP, eğitim meselesini yüzüne gözüne bulaştırdı, işin içinden çıkamaz vaziyette. Yine de pervasızca eğitim üzerinde top koşturmaktadır. Çünkü dert ne onların ne de hizmet ettikleri patronların derdidir. Kendi çocukları en iyi koşullarda eğitim görmektedir. Nesil nesil geleceğini çaldıkları, emekçi halkın çocuklarıdır, bizim çocuklarımızdır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Ailelerin geliri düştükçe eğitim erişilebilir olmaktan çıkıyor. İktidarın bütün eğitim politikası eğitimi olabildiğince özelleştirmek, yük olarak gördüğü özele hiç gidemeyecekleri eğitimden uzaklaştırmak ve ucuz işgücü haline getirmek üzerine kurulu. Emekçiler olarak artık masaya yumruğumuzu vurmalıyız. Ücretlerimizden ulaşıma, elektrikten ekmeğe her kalemde kestikleri vergileri özel okul patronlarına hibe eden gaspçılara karşı parasız, nitelikli eğitim hakkı talebini yükseltmeliyiz. Ne TEOG’u, ne de yerine getirecekleri daha berbat bir sistemi kabul etmiyoruz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi'nin düzenlediği Devrimci Marksizm Okulu, yoğun okuma programı, teorik arka plan seminerleri, güncel siyaset ve sını

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Eğitim-Sen ve Türk Eğitim Sen’in meclis gündemine gelen Milli Eğitim Temel kanunu değişikliğini içeren torba yasaya karşı grev çağrısı il

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

KESK ve Türk-Eğitim Sen, eğitimde gerçekleştirilen özelleştirmelere, iş güvencesinin kaldırılımasına, rüşvet ve yolsuzluğa karşı 26 Şubat

Gerçek'i paylaş:

AKP’nin yeni eğitim sistemi tartışılırken, çoğunlukla eğitimin dinselleşmesine, bütün okulların neredeyse birer İmam-Hatip Okuluna dönüştürülmesine vurgu yapılıyor. Bu noktaya vurgu yapılması elbette ki yanlış değil. AKP’nin eğitim politikasının önemli bir boyutudur bu.

Gerçek'i paylaş:

Yasa tasarısının arkasındaki siyasi irade olan AKP hükümeti de bu girişiminde genel olarak işçi ve emekçi sınıflara karşı burjuvazinin çıkarlarını gözeten düzenlemeleri ön plana almaktadır. Özelde ise burjuvazinin iç savaşında İslamcı burjuvazinin Batıcı-laik sermayeye karşı 28 Şubat’ta kaybedilmiş mevzileri geri alma çabası ön plana çıkmaktadır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Son günlerde yaygın bir şekilde tartışıldığı üzere, AKP hükümeti eğitim sisteminde kapsamlı bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu ülkede milli eğitimin tezgâhından geçen herkes ve o sistemin içinde kıvranan öğretmenler derinlerde bir yerlerde biliyor ki, bu değişikliğin ömrü de ya bakanın bakanlığıyla ya da AKP’nin hükümet etme süresiyle sınırlı kalacak. Çünkü ülke burjuvazinin çıkarları temel alınarak kurulalı beri eğitimde dikiş tutturamamakta, her gelen hükümet, dahası tek hükümet döneminde bile gelen farklı bakanlar bir öncekinin getirdiği sistemi değiştirmekte, bu arada olan öğretmen ve öğrencilere olmaktadır. Buradan çıkarılacak tek bir sonuç vardır: eğitime reform değil devrim lazım!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer öğretmenlerin artık 3 ay boyunca tatil yapmayacaklarını yaz aylarında en az 1 ay süre ile eğitim göreceklerini açıkladı. Bu açıklama öğretmenler cephesinde büyük yankı uyandırdı. Zira Türkiye’de 3 ay tatil yapan tek bir öğretmen bile yok.

Gerçek'i paylaş:
eğitim beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri