Düzce

Author(s): 

Düzce’de Tekno Maccaferri fabrikasındaki grevin 25. gününde patron yasadışı şekilde fabrikadan tırla mal çıkartmaya çalışınca grev gözcüleri buna engel oldular. Grev gözcülerinin varlık sebebi zaten patronun grevi kırmak için girişeceği gayri meşru tutum ve davranışları engellemektir. Birleşik Metal üyesi işçiler ve şube yöneticileri bu amaçla fabrikadan çıkartılmak istenen TIR’ın önüne geçmişlerdir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Gerçek Gazetesi'nin her ay düzenli olarak yayınladığı "Fabrikalardan Haberler" köşesi Nisan ayında da Çorlu'dan Bursa'ya, Düzce ve İstanbul'a kadar önemli işçi merkezlerinden haberlerle dolu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Standart Profil işçileri, Petrol-İş'te örgütlenmeye giriştikleri ilk günden beri çok mücadele etti, önemli kazanımlar sağladı. Ancak ne Düzce’de ne de Manisa’da hiçbir zaman tam olarak ipleri ellerine almadılar. Bugün işten çıkarma saldırısı ile karşı karşıyalar. Sendika yönetimi Düzce'deki fabrikada işçilere sahip çıkmak bir yana neredeyse bu saldırıyı meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu saldırıyı püskürtebilmenin yegâne yolu işçilerin birliğinden, sendikayı da denetleyip zorlayacakları örgütlenmeleri kurmalarından geçiyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Düzce’de DİSK’e bağlı Nakliyat İş sendikasında örgütlenen taşeron işçileri, mücadeleleri sonucunda mahkemelerde muvazaa kararları almış,

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

M&T Reklam direnişi 168.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Düzce'nin Cumayeri ilçesi ilçesinde kurulu olan Kombassan Holdinge bağlı Anadolu Rulman fabrikası işçileri toplu sözleşme haklarını kulla

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Birleşik Metal-İş sendikasına üye oldukları için işten atılan M&T Reklam işçileri, bugün itibariyle direnişlerinin 132.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Manisa gibi emek sömürüsünün çok yoğun yaşandığı bir işçi havzası için Standart Profil direnişi büyük anlamlar taşıyordu. Ancak üst üste atılan yanlış adımlar bu önemli fırsatın heba edilmesine neden olmuştur. Bir işçi kentini toptan ayağa kaldırabilecek böylesi fırsatlar her zaman ele geçmez. Önümüze tekrar böylesi fırsatlar geçtiğinde ise aynı hataları tekrar etme lüksümüz yoktur.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Maaşı zamanında yatmadığı için iş bırakan ve bu yüzden 20.04.2014 tarihinde işten atılan Mustafa Barış Özbek için Nakliyat İş üyesi Düzce

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Rulman fabrikası işçileri hakları için greve çıktı.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Düzce beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri