DEYK

Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi’nin kardeş partilerinin oluşturduğu Dördüncü Enternasyonalin Yeniden Kuruluş Koordinasyonu’nun (DEYK) Yunanistan seksiyonu EEK (İşçilerin Devrimci Partisi) ve onun gençlik örgütlenmesi OEN (Devrimci Gençlik Örgütü) 23-29 Temmuz günleri arasında tarihlerindeki yedinci yaz kampını düzenlediler. Volos şehrine yakın bir kasabada düzenlenen kampa farklı sektörlerden işçiler, memorandum mağduru kamu emekçileri, işsiz gençler, ayrımcılıkla boğuşan göçmenler ve üniversite öğrencilerinden katılım vardı. Yaklaşık 75 kişi ile başlayan kampa katılım ilerleyen günlerde 100’e ulaştı. Uluslararası düzeyde ise Türkiye’den DİP’in yanı sıra DEYK’in Finlandiya seksiyonu MTL (Marksist İşçi Birliği) de kampa katılım sağladı. Ayrıca İspanya’dan bir grup devrimci, EEK kampına uğrayarak dünya durumu ve ekonomik krize karşı yükselen sınıf mücadelesi hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yunanistan’da kritik önemdeki yeni parlamento seçimlerine az bir zaman kala siyasi iklime kutuplaşma, korkular ve ümitler hakim. Birbiriyle çatışan güçler, temel olarak kimin seçimleri kazanıp ülkenin iflasıyla yüzleşecek yeni hükümeti kuracağı (Samaras’ın önderliğindeki sağ mı yoksa Çipras’ın önderliğindeki reformist sol mu) ve sonrasında neler olacağı soruları etrafında kutuplaşmış durumda.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avrupa işçi sınıfının ve emekçi halkının kemer sıkmanın faili hükümetleri defetmesi bir şey, iktidara gelen “sol” partilerin halka önemli şeyler verebileceğine inanmak başka bir şey. Türkiye solunda son dönemde Avrupa’daki bir dizi sol parti, bir şeyler ümit edilebilecek, hiç olmazsa ehveni şer güçler gibi gösteriliyor. Bu sol partiler ve şahsiyetler arasında en önde gelenleri elbette Fransa’da cumhurbaşkanı seçilen Hollande ve Yunanistan’da 17 Haziran’da birinci parti haline gelmesi beklenen Syriza’nın önderi Çipras. Bunların işçi sınıfı ve halk için ne ifade ettiğini ancak “sol, sol”  diye  önemsenen sol neymiş, onu anlarsak anlarız.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Türkiye'nin Kıbrıs'ta sömürgeleştirme politikalarıyla geleceksizliğe mahkum ettiği gençliğin öfkesi dönüp Türkiye'yi can evinde vurdu. Ankara'da okuyan Kıbrıslı öğrenciler Egemen Bağış'ın “Kıbrıs'ı ilhak ederiz” anlamına gelen sözlerine tepki göstererek bir protesto eylemi düzenlediler. Sömürgeci ülkenin başkentinde sokakları dolaşıp o sokakları “Türk, Kürt, Kıbrıslı, Ermeni; yaşasın halkların kardeşliği”, “İşgalci Türkiye Kıbrıs'tan defol”, “NATO dışarı, BM dışarı, AB dışarı, İngiltere dışarı, Yunanistan dışarı, Türkiye dışarı” ve “Besleme değil sömürgeyiz” sloganlarıyla inletmek geçekten çok cesurca ve büyük bir işti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Türkiye'nin Kıbrıs'ta sömürgeleştirme politikalarıyla geleceksizliğe mahkum ettiği gençliğin öfkesi dönüp Türkiye'yi can evinde vurdu. Ankara'da okuyan Kıbrıslı öğrenciler Egemen Bağış'ın “Kıbrıs'ı ilhak ederiz” anlamına gelen sözlerine tepki göstererek bir protesto eylemi düzenlediler. Sömürgeci ülkenin başkentinde sokakları dolaşıp o sokakları “Türk, Kürt, Kıbrıslı, Ermeni; yaşasın halkların kardeşliği”, “İşgalci Türkiye Kıbrıs'tan defol”, “NATO dışarı, BM dışarı, AB dışarı, İngiltere dışarı, Yunanistan dışarı, Türkiye dışarı” ve “Besleme değil sömürgeyiz” sloganlarıyla inletmek geçekten çok cesurca ve büyük bir işti.

Gerçek'i paylaş:

Devrimci İşçi Partisi’nin enternasyonal mücadele alanındaki politikalarının ve görevlerinin tartışıldığı Uluslararası Konferans’ta önemli kararlar alındı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi, Mariano Ferreyra Kış Kampı ve Uluslararası Konferansı’nı 18-19 Şubat tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdi.

Enternasyonalizmin ve komünizmin kızıllığına boyanmış salonda söz alan her militanın ağzından da aynı kızıllıktaki devrimci cümleler dökülüyor, müzik yapan yoldaşlarımızın ezgilerinde ezilenlerin haykırışı duyuluyor ve salon sık sık “yaşasın dünya devrimi” ve “yaşasın 4. Enternasyonal” sesleriyle yankılanıyordu.    

İlk günün sonunda da kış kampının bitişinde de hep bir ağızdan söylenen Enternasyonal marşı bembeyaz bir kışın ortasında kıpkızıl bir bayrak dalgalandırıyordu Ankara’da.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi tarafından düzenlenen Mariano Ferreyra Enternasyonal Kış Kampı’nın ilk günü sona erdi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yaz kampımızı Ekim Devrimi’nin iki büyük önderinden birine, sınıf bilincini işçi sınıfına taşıyacak devrimci partinin teorisyeni ve muzaffer savaşçısına, Lenin'e adamıştık. Şimdi kış kampımızı Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu’nun (DEYK) Arjantin seksiyonu, bizim kardeş partimiz Partido Obrero’nun 2010 yılında katledilen genç militanı Mariano Ferreyra’ya adıyoruz. 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İtalya’nın sosyo-ekonomik dinamikleri, ülkeyi bir süre sonra yeni bir  Yunanistan haline gelmeye aday yapıyor. Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluş Koordinasyonu (DEYK) İtalya seksiyonu Partito Comunista dei Lavoratori (PCL-Komünist İşçi Partisi) İtalyan işçi sınıfını ve bağımsız solunu dönemin gerektirdiği yoğunlukta ve radikallikte bir mücadeleye çağırıyor.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

DEYK beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri