DEYK

Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi (DİP), kapitalizmin insanlığı bir kez daha dünya savaşının eşiğine getirmiş olduğuna işaret ederek, daha önceki

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Polonya’nın en büyük dördüncü kenti olan Wroclaw’da düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa Sosyal Forumu 11 Mart’ta gerçekleşen açılış etkinliği ile başladı. Polonya, Rusya, Belarus, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi Orta Avrupa ülkelerinden katılımcıların olduğu etkinliğe çeşitli Balkan ülkelerinden, Hong Kong’dan, Amerika Birleşik Devletleri’nden ve Kamerun’dan dahi katılımlar oldu. Devrimci İşçi Partisi ve Yunanistan’daki kardeş partimiz, DEYK’in Yunanistan seksiyonu EEK de (Devrimci İşçi Partisi) katılımcılar arasındaydı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu (DEYK-CRFI) Yunanistan seksiyonu, kardeş partimiz EEK’in (Ergatiko Epanastatiko

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Üçüncü konferans ise günümüzün en önemli bir başka ayırıcı özelliği olan dünya ekonomik krizi içinde uluslararası sermayenin faturayı işçi sınıfına ve yoksul halka çıkarma çabası olan ağır kemer sıkma sorunlarının en yoğun biçimde yaşandığı bir ülkede, Yunanistan’da trajik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde toplanıyordu.

Üç yılda (2013-2015) üç konferans, üçü de çağın ana özelliklerini temsil eden büyük tarihi olaylarla çakışıyor. Bilimde bir şeyin sırf tekrarlanması bile bir nedenselliğin, bir temel yasalılığın var olup var olmadığının sorulmasını gerektiren bir durumdur. Burada da tekrar soralım: Avrupa-Akdeniz Konferanslarının bu “talihli tarih”i bir rastlantının ürünü müdür?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Tüm işçi sınıfı hareketinin, sosyal hareketlerin ve kendi örgütlenmelerini yaratan halkın seçilmiş temsilcilerinden oluşan ülke çapında bir kongre, krizden çıkışa yönelik alternatif programı tartışmak için derhal hazırlanmalıdır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

DEYK İtalya seksiyonu PCL’in (Komünist İşçi Partisi) Floransa ilçe örgütü, 21 Nisan tarihinde bir yoldaşımızın katılımıyla Türkiye’deki m

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Seçim sonrası siyasi çerçeve kurulmuş durumda. Siyasi partiler gözlemevi değildir. Her türlü siyasi analiz, eyleme kılavuz olsun diye yapılır. Şayet Yunanistan’da büyük bir değişim gündemde ise ve bu büyük değişimin karşısında ona direnecek gerici güçler var ise, solun kendi kendine sorduğu soru şu olmalıdır: Ben/biz ne yapabiliriz?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi İstanbul bürosunda 22 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 19.30'da, Dördüncü Enternasyonal'in Yeniden Kuruluş Koordinasy

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi’nin düzenlediği Uluslararası Rosa Luxemburg Eğitim Kampı 5.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Devrimci İşçi Partisi’nin düzenlemiş olduğu 5. uluslararası kamp Rosa Luxemburg Eğitim Kampı’nın 3.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

DEYK beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri