Çin

Author(s): 

Patlamaya hazır barut fıçısını andıran bölgeyi çok daha büyük bir kaos beklemektedir. Kuşkusuz ki, bu durumda gün işçi sınıfı ve ezilen halklar için ABD ve AB emperyalizmi konusunda olduğu gibi, Rusya konusunda da dayanaksız hayallere kapılma günü değil, mücadeleyi büyütme günüdür.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Olan oldu, ABD’den sonra hemen hemen aynı anda Fransa ve Rusya da Suriye iç savaşına askeri olarak dâhil oldu.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Dünya ekonomisi, Lehman Brothers’ın çöküşünün yedinci yıldönümünü daha anlamlı biçimde karşılayamazdı

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Oysa şimdi Şanghay Borsası 24 Ağustos Pazartesi yüzde 8,5, 25 Ağustos Salı (bu satırlar yazılırken) yüzde 6 değer yitirince ve bu, başta Wall Street olmak üzere bütün dünyanın borsalarının tepetaklak düşmesine yol açınca dünyanın gözleri Çin’e çevrildi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Uzun yıllar süren görüşmeler nihayet sonuçlandı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi artı Almanya (5+1 grubu) ile

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Çin devletinin “kızıl kapitalistleri” piyasayla haşır neşir olmanın başlarına sardığı kapitalizmin illetleriyle nasıl mücadele edeceklerini düşünedursunlar, Çin işçi sınıfının artan öfkesiyle birlikte sınıf mücadelesi daha da yoğunlaşacaktır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yükselen dev, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, bugüne kadar yüksek büyüme hızı ile dünya ekonomisinin bütünüyle bataklık haline gelmesinin önünde bir engel olmuştu. Ama bu hafta Çin’de borsalar baş aşağı gitmeye başladı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sosyalist solun ezici çoğunluğu her konuda konuşuyor, ama iş Berlin Duvarı’na, Doğu Avrupa rejimlerinin iskambil şatosu gibi ardı ardına çökmesine, Ekim devriminin tarihsel ürünü Sovyet devletinin yıkılmasına gelince dut yemiş bülbül! Sosyalizmin tarihinde yaşadığı en çarpıcı geri düşüşü, en büyük krizi tartışmak söz konusu olunca ağzını bıçak açmıyor!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İşçi sınıfı ve ezilenler daha iyi bir dünya kurma savaşında 20. yüzyılda birçok devrimi zafere ulaştırdı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

9 Kasım, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25. yıldönümüdür. Bu çöküş, insanlığın belleğinde, 20. yüzyıl sosyalist inşa deneyimlerinin çöküşünü simgeler. Çünkü 1989 yılı, Doğu Avrupa’daki Sovyet yanlısı “sosyalist” ya da “komünist” etiketli bütün rejimlerin yıkıldığı yıldır.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Çin beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri