Belediye-İş

Author(s): 

24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK, taşeron işçilerinin kadroya geçişi için sınav düzenlemesi getirmişti. İstanbul Avcılar belediyesinde çalışan taşeron işçilerinin kadro sınavları Şubat ayında yapıldı. OHAL ilan edildiğinde taşeron işçilerinin direniş çadırına saldırmak için fırsat bulan Avcılar Belediyesi, bu KHK ile de kadroya geçmek isteyen taşeron işçilerini mücadeleyle kazandıkları haklarından vazgeçirmek için fırsat bulmuş oldu. Yaptığı sınav sonunda belediye, Belediye-İş sendikasında örgütlü 130 işçinin sınavda başarısız olduğunu ilan etti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bugün Türkiye'de gözlerin bu yürüyüşe çevrildiği bir aşamada, işçi sınıfının acil sorunlarını gündeme getirme çabasını anlamak mümkündür. Ancak madem bu sorunlar ortadadır ve acildir, esas ihtiyaç sendikaların patronlardan ve patron partilerinden bağımsız bir güç birliği oluşturmalarıdır. Sendikalar önü çekmelidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avcılar Belediyesi’ne bağlı taşeron temizlik şirketi Tomurcuk’ta çalışırken Belediye-İş sendikasında örgütlendikleri için haksız şekilde

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'nde sendikalı oldukları için işten atılan 300'ün üzerinde işçinin direnişi devam ediyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yaklaşık 3 aydır kötü çalışma koşullarına, işten atmalara ve baskılara karşı mücadele eden Avcılar Belediyesi işçileri, 28 Ağustos Pazar

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Belediye-İş İstanbul 2 Nolu Şubenin sendika, konfederasyon ve demokratik kitle örgütlerine yaptığı çağrı üzerine bugün Belediye İş İstanbul 2 Nolu Şubede Türkiye’de temizlik iş kolu ve sendikal örgütlenme sorunu, olumsuz çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen ve bunun uğruna sendikalaşıp işten atılan için işten atılan Avcılar Belediyesi işçilerinin direnişi ışığında tartışıldı. Toplantıya birçok demokratik kitle örgütü ve sendikalar katıldı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Direnişteki Tedi Depo işçileri direnen Avcılar Belediyesi işçilerini ziyaret etti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'nde taşeron Tomurcuk firmasına bağlı olarak çalışan işçilerin, patronun sendika düşmanlığına ve maaşların yatmamasından keyfi işten çıkartmalara kadar işçi düşmanı uygulamalara karşı yürüttüğü mücadele 21 ve 22 Mayıs'ta da devam etti.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avcılar Belediyesi’nde temizlik işçileri sendikalaştıktan sonra, sendikaya üye olan 32 işçi çeşitli bahanelerle işten çıkarılmış, işten ç

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Belediye-İş beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri