Bakü Komünü

Author(s): 

İşçilerimiz sosyalistlere orak-çekiçli bayrakları için her zaman soru sorarlar: Neden Rusların bayrağını kullanıyorsunuz?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Nor Zartonk'un çağrısıyla, 1915 Ermeni soykırımında katledilen 20 Ermeni devrimci, Edirnekapı Ermeni Mezarlı

Gerçek'i paylaş:
Bakü Komünü beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri