Avrupa Merkez Bankası

Author(s): 

14 Aralık’ta Yunanistan’da işçiler, hükümetin kapitalist krizin bütün yükünü emekçi halkın omuzlarına yükleyen kemer sıkma politikalarını protesto etmek için genel greve çıktı. Parlamentoda yeni yılın bütçe görüşmeleri yapılırken, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve İMF (Uluslararası Para Fonu) ile varılan mutabakat sonucunda, hükümet yeni bir paket ile işçi sınıfının kazanılmış haklarına ve yaşam koşullarına yine saldırma cüretinde bulundu. Bütçe görüşmeleriyle aynı anda grev hakkını kısıtlayacak bir yasa da gündeme geldi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Hükümetin sosyal güvenlik alanında yapmaya çalıştığı yeni düzenlemeleri ve devlet bütçesinden yapacağı kesintileri içeren bir paketi yasa

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Parlamentonun eski başkanı, şimdi Yeni Demokrasi’nin geçici başkanı olan Vangelis Meymarakis zafer kazanmış halkı açıkça sınıfsal bir ifade ile tehdit etti. Sonuç üzerine ilk yorumu şöyle oldu: “Evet’i destekleyen burjuva sınıfı eğer AB ile bir uzlaşmaya varılmaz ise kendi cevabını verecektir.”

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Hepimiz Yunanız! Sömürülüyoruz, işsiz bırakılıyoruz, eziliyoruz! Hepimiz Yunanız! Başkaldırıyoruz!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2012’de Sintagma Meydanı ile ona çıkan tüm sokaklarda yaklaşık bir milyon kişi toplanmış, ama bu kalabalık, devasa miktarda kimyasal kullanan çevik kuvvet baskı gücünün eşi görülmedik ve vahşice saldırısıyla, erken saatlerde, akşamüstü 6 civarında dağılmıştı. Bu kez ise büyük çoğunluğu genç olan yeni kitleler neredeyse gece yarısına dek gelmeye devam ettiler.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Stalinist Yunanistan Komünist Partisi (KKE) geçersiz oy kullanmayı savundu. KKE tarafından basılıp dağıtılan özel broşürlerin protesto oyu olarak kullanılmasını özel olarak savundu. Broşürde “Syriza hükümetine de AB muhtırasına da hayır” yazıyor. Bu sadece sekterlik değildir, işçi sınıfı tarihinin aşırı derecede önemli ve dramatik bir anına rastlayan gerici bir politik körlüktür.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Savas Matsas, Syriza tabanından çok sayıda insanın da içinde bulunduğu coşkulu bir kalabalığın önünde yaptığı konuşmasını şöyle tamamladı: “Umutsuz müzakerelere yeniden başlamak için değil, işçi sınıfının borçların iptali ve bankaların ve ekonominin kilit sektörlerinin işçi denetiminde kamulaştırılması için ödünsüz mücadelesi ve nihayet iktidarı ele geçirerek Avrupa sosyalist devrimini başlatması için önümüzdeki Pazar günü yapılacak referandumda bu emperyalist ültimatoma karşı ‘HAYIR’ oyunun zafer kazanmasını sağlamak zorundayız.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yunanistan bir kez daha tarihi günlerden geçiyor. Dünya kapitalizminin büyük krizi en yoğun biçimini Yunanistan’da almış durumda. Kardeş partimiz EEK’in önderlerinden Savas Mihail-Matsas yoldaşımız bu krizi bir günce ile bütün dünyaya aktarıyor. Burada güncenin ikinci kısmını okuyacaksınız.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yunanistan bir kez daha tarihi günlerden geçiyor. Dünya kapitalizminin büyük krizi en yoğun biçimini Yunanistan’da almış durumda. Kardeş partimiz EEK’in önderlerinden Savas Mihail-Matsas yoldaşımız bu krizi bir günce ile bütün dünyaya aktarıyor. Çünkü EEK Yunanistan’ın kurtuluşunun ancak enternasyonalist yoldan mümkün olduğuna inanıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Tüm işçi sınıfı hareketinin, sosyal hareketlerin ve kendi örgütlenmelerini yaratan halkın seçilmiş temsilcilerinden oluşan ülke çapında bir kongre, krizden çıkışa yönelik alternatif programı tartışmak için derhal hazırlanmalıdır.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

Avrupa Merkez Bankası beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri