avcılar belediyesi işçileri

Author(s): 

Ben Avcılar Belediyesi’nde taşeron olarak çalışırken sendikalaşma hakkını kullandığı için işten atılmış, aylarca belediye önüne çadır kurarak direnişe geçmiş işçilerden biriyim. Kitlesel bir eylem yaptığımız gün darbe girişimi olmuş ve OHAL ilan edildiğinde ilk müdahale edilmeye çalışılan bizim çadırımız olmuştu. Böyle bir muameleyi işçilere reva görenler şimdi de referandumla daha da tepemize çökmeye çalışıyorlar. Daha o zaman direniş çadırımıza saldıranlar yarın daha fazla yetki ele geçirirlerse kim bilir ne yapmaya çalışırlar.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'nde sendikalı oldukları için işten atılan 300'ün üzerinde işçinin direnişi devam ediyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avcılar Belediyesi’nde kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi, ödenmeyen maaşlarının ödenmesi ve atılan 43 temizlik işçisisinin geri alın

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

İstanbul Avcılar Belediyesi taşeron çalışan 200 temizlik işçisini bu sabah işten attı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Avcılar Belediyesi’nde iki gündür d

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yaklaşık 2 aydır maaş alamamaları ve kötü çalışma koşulları sebebiyle 28 Ağustos Pazar günü iş bırakan Avcılar Belediyesi’nde taşerona ba

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Yaklaşık 3 aydır kötü çalışma koşullarına, işten atmalara ve baskılara karşı mücadele eden Avcılar Belediyesi işçileri, 28 Ağustos Pazar

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Belediye-İş İstanbul 2 Nolu Şubenin sendika, konfederasyon ve demokratik kitle örgütlerine yaptığı çağrı üzerine bugün Belediye İş İstanbul 2 Nolu Şubede Türkiye’de temizlik iş kolu ve sendikal örgütlenme sorunu, olumsuz çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen ve bunun uğruna sendikalaşıp işten atılan için işten atılan Avcılar Belediyesi işçilerinin direnişi ışığında tartışıldı. Toplantıya birçok demokratik kitle örgütü ve sendikalar katıldı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sendikalı oldukları için işten atılan taşeron temizlik işçileri, İstanbul’da Avcılar Belediyesi önünde 90 günü aşkın bir süredir direnişe devam ediyorlar. Belediye işten çıkartılan direnişteki işçilere, taşeron patronu da çalışmaya devam eden işçilere karşı yıldırma taktikleri uyguluyor. Belediye ve taşeron, sendikanın işyerinde yüzde yetmişin üzerindeki örgütlenme oranı ile başvurduğu yetkiye itirazda bulunarak zaman kazanmayı deniyor. Belediye, çadırdaki işçileri ve sendikayı karalamaya devam ederken taşeron şirket Tomurcuk da çalışan sendikalı işçilerin çalışma yerlerini günlük keyfi bir şekilde değiştirmekten, maaşları ödemeyi geciktirmeye kadar çeşitli yöntemlerle işçilere baskı kurmaya çalışıyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Anayasal hak olan sendika haklarını kullanmak isteyen İstanbul Avcılar Belediyesi temizlik işçileri sendikalaştıkları için işten atıldıla

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

avcılar belediyesi işçileri beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri