Anadilde eğitim

Author(s): 

Üniversiteler, her geçen gün şirketlerin, uluslararası tekellerin oyun alanı hâline geliyor. Üniversitelerde eğitim, YÖK eliyle niteliksizleştiriliyor. AKP iktidarının üniversiteleri anonim şirketlere dönüştürme politikaları sonucunda adeta ticarethanelerde okuyoruz. 12 Eylül'ün ürünü ve bugün AKP’nin sopası olan YÖK, üniversiteleri tamamen burjuvazinin hegemonyasına teslim etmenin aracı hâline gelmiştir. Tüm bu saldırıları göğüslemeli, kendi geleceğimizi ellerimize almalıyız!

Gerçek'i paylaş:
Anadilde eğitim beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri