Amerikancı İktidar

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi, darbe girişiminin siyasal ve sınıfsal karakteri, düzenin çeşitli güçlerinin ve kitlelerin darbe karşısındaki konumu, ABD başta olmak üzere emperyalizmin tüm bu süreçteki rolü ve çıkarları, Erdoğan'ın istibdad rejimi ve sermayenin "milli mutabakatı" gibi çeşitli boyutları analiz eden ve bunlara karşı işçi sınıfının programını savunan bir bildiri yayınladı.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bugün Erdoğan'ın karşısındaki muhalefetin düştüğü sefaleti partimiz çok önceden gördü ve her aşamasında işçi ve emekçileri uyardı. CHP ve MHP, Erdoğan ve AKP'nin burjuva iktidarının burjuva muhalifleridir. Bunlar Amerikancı iktidarın Amerikan mahsülü alternatifinden başka bir şey değildir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki kriz her ne kadar Erdoğan’ın iktidarını perçinlemesiyle sonuçlanmış gibi gözükse de, Davutoğlu ezik bir görüntüyle kenara çekilmişse de tam tersine yaşanan süreç Erdoğan kliği ve AKP iktidarının zayıflıklarının, çelişkilerinin ve artık kronikleşmiş krizlerinin bir göstergesidir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AKP iktidara gelirken söylenmedik şey bırakmayan “ulusalcı” sözde anti-emperyalistler, CHP herkesin gözü önünde ABD tarafından iktidara hazırlanırken ağızlarını açmıyorlar! Şimdi AKP’nin alternatifi olarak CHP’yi gösterenler günü gelince nasıl da Amerikancılık yapabileceklerini böylece ortaya koyuyorlar. Gerçek ve öncülü İşçi Mücadelesi 11 yıldır AKP’nin ABD’nin Türkiye’deki tek projesi olduğu iddiası ile ısrarla mücadele ettiyse, bunun nedeni, her zaman söylediğimiz gibi, AKP’nin Amerikancı olmaması değil. Bunun nedeni AKP’nin burjuva karşıtlarının neredeyse daha da Amerikancı olması! İşte bu yüzden, şimdi ayan beyan ortaya çıkan gerçeğe “Amerikancı iktidara karşı Amerikan muhalefeti” diyoruz.

Gerçek'i paylaş:
Amerikancı İktidar beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri