AKP içinde çatlak

Author(s): 

Erdoğan Davutoğlu’nu azletti ya, şimdi “ah vah” korosu, “yandık bittik” lobisi, “diktatör” edebiyatı yine zincirlerinden boşanacak.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kapitalizm hep kendi yarattığı felaketlere karşı doğan tepkilere kızar. Oysa felaketin kendisi kapitalizmin ürünüdür. Zaman’ı bile çıldırtır bu felaketler. Ve “komünist” politikalar benimsemeye iter!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

2011 yılı AKP’nin gerici yüzünün kimsenin görmezlikten gelemeyeceği kadar çıplak biçimde ortaya çıktığı yıl oldu. Hükümet tutuklama kampanyalarını bir baskı sistemi haline getirdi, basını tam anlamıyla cendereye soktu, Kürt sorununda siyasi çözümün önünü tıkama ve her şeyi “askeri çözüm”e havale etme yolunda elinden geleni ardında komadı. Ama 2011 aynı zamanda AKP içinde ve etrafında kurulmuş olan iktidar blokunun ciddi şekilde zorlanmaya başladığı, hatta ilk çatlakların belirdiği bir yıl oldu. Öyle görünüyor ki burjuvazi, çok sarsıntılı bir yıl olacak gibi görünen 2012’ye on yıldır olmadığı kadar zayıf ve kırılgan bir iktidar sistemi ile giriyor.

Gerçek'i paylaş:
AKP içinde çatlak beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri