ADEDY

Author(s): 

14 Aralık’ta Yunanistan’da işçiler, hükümetin kapitalist krizin bütün yükünü emekçi halkın omuzlarına yükleyen kemer sıkma politikalarını protesto etmek için genel greve çıktı. Parlamentoda yeni yılın bütçe görüşmeleri yapılırken, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve İMF (Uluslararası Para Fonu) ile varılan mutabakat sonucunda, hükümet yeni bir paket ile işçi sınıfının kazanılmış haklarına ve yaşam koşullarına yine saldırma cüretinde bulundu. Bütçe görüşmeleriyle aynı anda grev hakkını kısıtlayacak bir yasa da gündeme geldi.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Milletvekillerinin bir bölümü de geçen haftaki oylama sırasında hükümetin getirdiği pakete olumsuz oy kullanmıştı. Dün bir Syriza milletvekili, bir kadın tiyatro oyuncusu, meydanda EEK’li yoldaşlarımızın yanına gelerek, içinden, içeride tartışmalarda bulunmak yerine meydanda protestocuların arasında slogan atmak geldiğini söyledi!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Üçüncü konferans ise günümüzün en önemli bir başka ayırıcı özelliği olan dünya ekonomik krizi içinde uluslararası sermayenin faturayı işçi sınıfına ve yoksul halka çıkarma çabası olan ağır kemer sıkma sorunlarının en yoğun biçimde yaşandığı bir ülkede, Yunanistan’da trajik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde toplanıyordu.

Üç yılda (2013-2015) üç konferans, üçü de çağın ana özelliklerini temsil eden büyük tarihi olaylarla çakışıyor. Bilimde bir şeyin sırf tekrarlanması bile bir nedenselliğin, bir temel yasalılığın var olup var olmadığının sorulmasını gerektiren bir durumdur. Burada da tekrar soralım: Avrupa-Akdeniz Konferanslarının bu “talihli tarih”i bir rastlantının ürünü müdür?

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Kapitalizmin dünya çapındaki krizini en derin şekilde yaşayan ve ekonomisi iflasın eşiğindeki Yunanistan’da, 20 Şubat’ta ülke çapında 24 saatlik bir genel grev gerçekleşti. Kamu sektöründe ve özel sektörde örgütlü iki büyük konfederasyon olan GSEE ve ADEDY’nin çağrısıyla gerçekleştirilen 20 Şubat grevine katılım bir hayli yüksekti. Grev günü birçok şehirde gerçekleştirilen sokak eylemleri ise, son yılların en kalabalık mitingleri olmasa da, işçi sınıfının egemenlere karşı öfkesinin ve mücadele azminin dinmediğini ispatlar nitelikteydi. Kent merkezlerindeki gösterilerin yanı sıra, kuzey ve orta Yunanistan’daki çiftçilerin artık gelenekselleşmiş sayılabilecek yol kesme eylemleri de greve eşlik etti.

Gerçek'i paylaş:
ADEDY beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri