1908 devrimi

Author(s): 

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Beni kolumdan tut, köyümden dışarı at, malımı mülkümü de sat, bu hiçbir vakitte caiz değildir. Bunu ne Osmanlı vicdanı kabul eder ne de kanun. (…) Ermenilerin malı kısmen yağma edildi. Kuvve-i teşriiye [yasama organı] kanunu reddedinceye kadar elde bir şey kalmayacak.

Ahmed Rıza, Aralık 1915, Osmanlı Meclisi’nde tehcir edilen Ermenilerin mallarına el konulmasını öngören Emval-i Metruke Kanunu Muvakkatası [Geçici Yasası] görüşülürken

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

23 Temmuz 2018, modern Türkiye tarihinin ilk devriminin 100. yıldönümüdür. Bu bir burjuva devrimi olduğu halde aynı zamanda emekçi sınıfların da yoğun olarak katıldığı bir gerçek “halkın şenliği” (Lenin) olarak yaşanmıştır. Gerçek gazetesi, önümüzdeki günlerde bu devrimin ihtişamını ve sefaletini anlatan yazılardan oluşan bir dosya yayınlayacaktır. Bu yazılarda devrimin genel karakteri, kadınların devrimde oynadığı rol, hürriyet aşkıyla dolu ilk günlerinden sonra devrimin önderlerinin nasıl gerici bir karakter kazanmaya başladığı, gerçek burjuva devrimcilerinin bu gericileşmeye nasıl direndiği gibi konuların yanı sıra devrimin son verdiği istibdad döneminin müstebiti II. Abdülhamid’in tarihteki yeri de işlenecektir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

25 Nisan, Avrupa’nın öteki ucunda, Atlas Okyanusu’nun kıyısında bulunan Portekiz’de 1974 yılında başlayan ve 1975 yılında kesintiye uğray

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bundan tam yüz yıl önce, 1912 yılı sonbaharında, Osmanlı tarihine geçmiş adıyla Balkan Harbi başlamıştı. Balkan Harbi iki ayrı savaştan oluşur. İlkinde, Balkan halkları yüzyıllardır sürmekte olan Osmanlı boyunduruğundan kesin olarak kopmak amacıyla bir ititfaka gitmişlerdir. 8 Ekim 1912 ile 30 Mayıs 1913 arasında yaklaşık dokuz ay süren Birinci Balkan Savaşı’nın sonunda, ünlü “Midye-Enez hattı”nın batısında kalan (Edirne de dâhil) bütün Balkan toprakları (ve birtakım Ege adaları) Osmanlı’nın hâkimiyetinden çıkmış ve Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ’dan oluşan müttefikler arasında paylaşılmıştır. Ama Makedonya üzerinde anlaşmazlığa düşen müttefikler, Birinci Balkan Savaşı’nın bitmesinden sadece iki ay sonra bu sefer birbirleriyle kozlarını paylaşmaya girişmişler, eski düşmanları arasındaki bu İkinci Balkan Savaşı’ndan yararlanan Osmanlı Edirne’yi geri almayı başarmıştır. Balkan Harbi, gerek dünyanın gerekse Osmanlı’nın tarihinde önemli yer tutar. Balkanlardaki ihtilaflar, Avrupa çapında gelişmekte olan emperyalistler arası rekabetin 1914’te I. Dünya Savaşı’na dönüşmesinde kıvılcım rolü oynayacaktır. Osmanlı’da ise Balkan Harbi, 1908 Jön Türk devriminin kisve değiştirmesine, gericileşmesine, Türk milliyetçiliğinin batağına saplanmasına yol açacak, bu yeni yöneliş ülkenin I. Dünya Savaşı’nın taraftlarından biri haline gelmesiyle ve 1915’te Ermeni soykırımıyla sonuçlanacaktır.

Gerçek'i paylaş:
1908 devrimi beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri