15 tEMMUZ

Author(s): 

İstibdadın sopası, patronların sopasıdır. Unutmayın! Emekçi çocukları cephelerde can verirken, Koç’lar, iktidardan aldıkları tank ihalelerinden milyarları cebe indiriyor! İşçi yeni yıla açlık sınırının altındaki asgari ücretle, işten çıkarmalarla girdi, patronlar rekor kârlarla! OHAL'de işçilerin yürüyüşleri yasaklanıyor, OHAL kanununun verdiği işten çıkartmayı erteleme yetkisi ise hiçbir zaman kullanılmadı!

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

OHAL'in uzatılması gibi enine boyuna düşünülmesi tartışılması gereken bir kararı, bırakın toplumun farklı kesimlerini, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve muhalefet partilerini dinlemeyi kendi içinde bile tartışmaya tenezzül etmeden telefonla, faksla alan bir iktidarın yetkilerini bir kişiye devrettiğinde nasıl bir yönetimle karşı karşıya kalacağımız ortada.

Gerçek'i paylaş:

şunu söyleyebiliriz ki, yağmacı burjuvazinin egemenliğini tesis edebilmek için, tek çareleri toplumun içerisinden yabancıların “ayıklanması” anlamında bir iç savaş kışkırtıcılığı ve “kaybedilen toprakları geri almak” anlamında yayılmacı bir milliyetçilikle hali hazırda çıkmakta olan Ortadoğu savaşının parçası olmaktan başka bir şey değildir.Anlaşılacağı gibi iktidar yanlısı havuz medyası yazarlarının sivillere yönelik silahlanma çağrısı yapması hiç de boş yere değildir.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bahçeli’nin sicili bu siyasi manevraları yapacak bir siyasi kalitesi olmadığını düşündürse de onun kulağına “darbe tehlikesi”ni üfleyenlerin kendisine izleyeceği yolu da çizmiş olması ihtimali pekâlâ mevcuttur. Her durumda gerçekler halktan gizleniyor. 15 Temmuz gecesi olanlar bir türlü açıklığa kavuşturulmuyor. Bedelini tümüyle emekçi halkın ödeyeceği kirli oyunlar ve pazarlıklar sürüyor. Hâkim sınıfların kendi bağrındaki çelişki ve çatışmalar bir kez daha ülkeyi uçuruma doğru götürüyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Cemaatle içli dışlı olmuş ve asla derinlikli bir soruşturma yürütemeyecek isimlerin başkanlığında oluşturulmuş, cılız bir muhalefet görmüş ve bir şekilde çalışmalarına başlamış olan bu kukla komisyondan 15 Temmuz’a dair herhangi bir şeyi soruşturması da açıklığa kavuşturması da beklenemez.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

15 Temmuz sonrasında siyasi otoritenin siyasi tutsaklar hatta onların aileleri ve avukatları üzerindeki işkence, kötü muamele, baskı, sindirme, kimliksizleştirme, yalıtma politikaları ve uygulamaları doruğa ulaştı. Siyasi tutsaklar akıl almaz, insanlık dışı muamelelere maruz kalıyor. OHAL fırsatçılığına karşı tutsakların yaşadığı baskı ve işkenceleri, saldırıları, hak ihlâllerini daha fazla gündeme getirmek, gündemde tutmak, insanlık onurunu savunmak boynumuzun borcudur.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Bugün atanamayan öğretmenin şiarı sınavsız, kadrolu atanma, görevden alınan öğretmenlerin görevine iade edilmesidir. Bu şiarın gereği alanlardır. OHAL’e rağmen talepleri eylemlerle dile getirmeliyiz.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

AKP ve yandaşı medya Amerikan karşıtı hamasetle vatandaşı uyutadursun, Numan Kurtulmuş CNN International'da “ABD yönetiminin darbe ile bağlantısının olduğunu düşünmüyoruz” deyiverdi. Bunlar vatandaşa hamasi nutuklar atıp eninde sonunda emperyalizme ve Siyonizme hizmet edenlerdir. Vatandaşa şahin kesilip, emperyalizmin karşısında kuzu olanlardır.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Cemaatçilerin operasyonlarının en tipik özelliği siyaseten hasım olarak gördükleri çevrelere yönelik torba davalar düzenlemek, ilgili ilgisiz herkesi aynı torbanın içine atarak tasfiye etmekti. Şimdi OHAL KHK’larına eklenen uzun listelerle AKP iktidarı birebir aynı yöntemi uyguluyor. Dün cemaat güdümlü medyanın rolünü ise bugün havuz medyası oynuyor.

Gerçek'i paylaş:
Author(s): 

Sıra Hakan Fidan’a mı geliyor, Kadir Topbaş ve Melih Gökçek’e mi, Abdullah Gül kanadından politikacılara mı, yoksa Ahmet Davutoğlu’na mı bilinmez. Ama AKP artık kendi kendiyle de savaşa giriyor.

Gerçek'i paylaş:

Sayfalar

15 tEMMUZ beslemesine abone olun.

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri