Ekim Devrimi’nin çağrısı 3 Aralık’ta İstanbul’da yankılanacak

100 yıl önce, kapitalizmin insanlığı sürüklediği emperyalist dünya savaşının yıkımı içinde, işçiler masaya yumruklarını vurarak tarihin akışını değiştirdiler. Rus Çarının istibdad rejimini devirdikten aylar sonra, önce bir karşı devrimci darbe tehdidini bertaraf ettiler, halkın hiçbir gerçek sorununun çözülemediğinin anlaşıldığı bir anda da tüm dünyaya örnek olarak sahneye fırladılar. Dünya devrimi başlamıştı.

Toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçi insanlar mahkûm edildikleri cehennem hayatını reddedip yeryüzünü bir cennet haline getirmek için kolları sıvadılar. Savaşı sona erdirdiler. Tüm büyük üretim araçlarına ve bankalara el koydular. Tam istihdamı sağlayan politikalar sayesinde herkesin çalışma yaşamına eksiksiz katılımını mümkün kıldılar. Böylece dev gibi bir ülkeyi, gerçek bir dev olarak baştan inşa ettiler. Piyasa ekonomisinin zıttı olan planlı ekonominin gücüne yaslanan bu sistemde, herkesin onuruyla çalıştığı ve insan gibi değer görüp insan gibi yaşadığı bir ülke yaratabildiler. Din, mezhep, memleket, millet ayrımı ortadan kaldırıldı. Kâr için değil halk için işleyen bir düzen, işçi devletiyle beraber kurulmuştu.

Bütün bunları mümkün kılan ise ülkenin her köşesinde, yılardır, işçi sınıfını iktidarın elde edileceği bu ana hazırlamakla kalmayıp devrimi dakik biçimde planlayan bir partiye, Bolşevik Partisine sahip olmalarıydı. Ekim Devrimi’nin vadettiği kurtuluş işçi sınıfının enternasyonal karakterine uygun olarak izleyen yıllarda Avrupa’yı, Asya’yı, Afrika’yı ve nihayetinde bütün dünyayı sardı. Kapitalizm sendeleyip insanlığı bataklığa çektikçe devrimin çağrısı yayıldı. Faşizm illeti işçi sınıfının demir yumruğu ile ezildi. Yani Ekim Devrimi ile ortaya çıkan durum son yüz yıllık tarihimizi baştan aşağı belirledi.

İşte insanlık tarihinin bu büyük anı, bu devasa sıçrayışı, 100. yılında İstanbul’da düzenlenecek bir etkinlik ile tarihsel anlamına uygun biçimde masaya yatırılacak. Rusya, Çin ve Balkanların, Orta ve Doğu Avrupa’nın, ama aynı zamanda Müslüman halkların yaşadığı toprakların, en başta Azerbaycan’ın sovyetleşmesi ele alınacak. Kızıl Ordu, sosyalist ekonominin temelleri, kadınların kazanımları ve dahası Arjantin’den Rusya’ya, Azerbaycan’dan Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan’a dünyanın dört bir yanından gelen devrimciler tarafından tartışılacak.

İşçilerin, emekçilerin, gençlerin Ekim Devrimi’nden öğrenecek ne çok şeyi, onun izinden gitmek için ne çok sebebi var! Bugün kapitalizm bir büyük buhranın girdabında, ekonomik krizin pençesinde kıvranıyor. Bedelini de işsizlik, yoksulluk, savaşlar, istibdad rejimleri, faşist yükselişler, doğanın yok olması, insana dair güzel ne varsa yozlaştırması aracılığıyla dünya nüfusunun %99’una ödetiyor.

İşte, Ekim Devrimi’nin 100. Yıl Konferansı, Kristiyan Rakovskiy Balkan Sosyalist Merkezi ve RedMed (Kızıl Akdeniz) internet ağı tarafından tam da artık bunlara bir dur demenin vakti geldiği için düzenleniyor. Tarihin çağrısına bir kere daha kulak kabartanlar 3 Aralık’ta İstanbul’da Ortaoyuncular Sahnesinde bir araya geliyor. Herkes yerini alsın, bizim devrimiz başlıyor!

Gerçek'i paylaş:

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri