Devrimci Marksizm’in 34. sayısı çıktı!

Dosya konusu: Faşizm

Devrimci Marksizm’in 34. sayısının ana dosyası, ön-faşist ve faşist hareketlerin dünya çapındaki yükselişini tarihsel ve güncel boyutlarıyla ele alıyor. Sungur Savran, klasik faşizmi kapitalizmin tarihi gerilemesi bağlamına yerleştirerek inceliyor. Burak Gürel, Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından temsil edilen Hinducu faşizmin tarihsel gelişimini ve günümüzdeki yükselişini inceliyor. Geoff Eley, Almanya ve İtalya örneklerinden yola çıkarak günümüze ilişkin “portatif bir faşizm kavramı” türetiyor. Ana dosyanın dışında yer almakla birlikte onunla bütünlük içinde olan yazısında Kurtar Tanyılmaz, Rosa Luxemburg’un “ya sosyalizm ya barbarlık” sloganının kökenine dair gizemi ortadan kaldırıyor.

Faşizm dosyasının hemen ardından Araz Bağban’ın İran devrimine odaklanan yazısı geliyor. Bağban, 1979 devrimini ve sonrasında devrimin İslamcılar tarafından çalınışını (Farsça kaynaklardan da yararlanarak) ayrıntılı olarak ele alıyor.

Dergimizin geçen (32-33.) sayısı, hatırlanacağı gibi, 100. yıldönümü vesilesiyle Büyük Ekim Devrimi’ne ayrılmıştı. Bu sayımızda da Ekim konusunda bir küçük dosyaya yer veriyoruz. Dosyanın ilk yazısı, Kızıl Ordu’nun kurucusu ve komutanı Lev Davidoviç Trotskiy’in Rusya Komünist Partisi’nin Mart 1919’da toplanan 8. Kongresi tarafından kabul edilen “Ordu inşasındaki politikamız” başlıklı metninin çevirisi. Bu metin Bolşevizmin askeri politikasına ve Kızıl Ordu’nun siyasi ve örgütsel temellerine ışık tutuyor. Sungur Savran, Ekim’in Türkiye solunda büyük ölçüde ihmal edilen bir boyutu olan Müslümanların Ekim devrimine katılımı konusunu ele alıyor. Yeni kurulan Sovyet devletinin eski Rusya’nın bütün Müslüman halklarını kazanmayı başardığını ortaya koyuyor. Ekim devriminin aynı zamanda, Müslüman halkların komünizmi kucakladığı ve kendi eski düzenlerini yıktığı bir süreç olduğunu gösteriyor.

 

Dergimizi internet üzerinden satın almak için tıklayın. 

Dergimizin geçmiş sayılarına www.devrimcimarksizm.net sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Gerçek'i paylaş:

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri