Devrimci Marksizm’in 32-33. çift sayısı çıktı!

Devrimci Marksizm dergisinin 32-33. çift sayısında geniş kapsamlı araştırmalara dayalı, okuyucuya zengin içerik sunan iki dosya yer alıyor. Sonbahar-Kış 2017 tarihli bu sayının ana dosyası, 100. yıldönümünü yaşamakta olduğumuz Ekim devrimini ele alan yazılardan oluşuyor. Ekim dosyanın ilk yazısı Sungur Savran'a ait.

Savran, yazısında Şubat devriminden sonra proletaryanın iktidarı alabilmesi için verilen sekiz aylık mücadelenin önemini vurguluyor. Bu süre içerisinde Lenin ve Trotsiky'in önderliğindeki Bolşevik Partisi'nin proletaryanın iktidarı almasını sağlayan taktikleri nasıl uyguladığını aktararak geleceğe ışık tutuyor. Levent Dölek, yazısında işçi sınıfının askeri alandaki büyük devrimci deneyimi olan Kızıl Ordu’yu ele alıyor. Ekim devriminin liderleri Lenin ve Trotskiy’in işçilerin ve köylülerin ordusunu inşa ederken nasıl savaş sanatını Marksizm ile bütünleştirerek uyguladıklarını ortaya koyuyor.

Armağan Tulun ise Ekim devrimi sonrasında kadınların konumunu ele alıyor. Sovyet deneyiminin kadınların kurtuluşu açısından nasıl sınav verdiği sorusuna odaklanıyor. Bundan sonraki iki yazı Sovyet ekonomisinin biçimlenmesi yönündeki mücadeleleri ele alıyor. Özgür Öztürk 1920'li yılların ikinci yarısında cereyan eden Sovyet sanayileşme tartışmalarına eğiliyor. Burak Başaranlar ise parti ile köylülük arasındaki kısmi uzlaşmayı ortadan kaldıran zorunlu kolektifleştirme politikasını tartışıyor.

Devrimci Marksizm bu çift sayısında, Ekim devriminin izinde ilerleyen iki Marksist hukukçuyu misafir ediyor. Gökçe Çataloluk Ekim devrimi sonrası yapılan hukuki düzenlemeleri ve hâkim hukuk düşüncesini aktarıyor, dönemin simge hukukçusu Evgeny Paşukanis'in önemini vurguluyor. Barkın Asal ise Ekim devriminde Bolşevizmin devlet konusundaki tavrına karşıt olarak 1970’li yıllarda yükselen avrokomünizmin, özel olarak da onun sol teorisyenlerinden Nicos Poulantzas’ın proletarya iktidarı konusundaki tutumunu irdeliyor. Dosya Şiar Rişvanoğlu'nun Mayakovski'nin Ekim devrimiyle bağlantısını ve şiire getirdiği yenilikleri ele alan yazısıyla son buluyor.

Devrimci Marksizm'in ikinci dosyası 150 yıl önce ilk cildi yayınlanan Kapital üzerine. Dosyanın ilk yazısı yitirdiğimiz yoldaşımız Nail Satlıgan'ın 10 yıl önce Karaburun Bilim Kongresi’nde Kapital'in güncelliğini vurgulayan konuşmasının tam metni. Bir diğer yazı ise E. Ahmet Tonak imzalı. Tonak, bu yazısında Marx ve Engels'in toplu eserlerinin ikinci kez yayınlanması ile ortaya çıkan tartışmaların verimli bir özetini sunuyor. Dosyanın son yazısında Sungur Savran, Kapital'in asıl amacının kapitalist üretim tarzının kendi bağrında komünizmi nasıl beslediğini göstermek olduğunu savunuyor.

Derginin bu sayısı Araz Bağban'ın üretici sınıflardan halkın bilimsel bilginin gelişmesinde oynadığı rolü vurgulayan Halkın Bilim Tarihi adlı kitap üzerine yaptığı değerlendirme ile son buluyor.

Lenin’in “devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz” sözünü şiar edinen Devrimci Marksizm yeni sayısıyla Ekim devriminin 100. yılında kapitalizme ve emperyalizme karşı savaşanlar için güçlü teorik ve politik silahlar sunuyor.

Gerçek'i paylaş:

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri