DİP Bildirileri

Devrimci İşçi Partisi, 24 Ağustos 2011
1. Suriye’de beş aydır sürmekte olan kitlesel ayaklanma, Beşar Esad’ın çevresinde kenetlenmiş olan yağmacı kapitalist sınıfa karşı büyük halk kitlelerinin ve ezilen Kürt halkının ekonomik ve politik nedenlerle isyanıdır. Bu niteliğiyle Suriye ayaklanması, bu yılın başında Tunus ve Mısır’da iki diktatörün devrilmesi ile sonuçlanan Arap devriminin izinde yürüyen bir harekettir. Her büyük toplumsal çalkantıda var olan karmaşık boyutlar bu belirleyici gerçeği ortadan kaldıramaz. Suriye ayaklanması, devam etmekte olan Yemen ve Bahreyn olaylarına göre çok daha arı anlamda bir devrim karakteri...
Devrimci İşçi Partisi, 3 Ağustos 2011
Çatı Partisi’nin ortaya koyduğu manzara, bir ittifak değil sosyalistlerin Kürt hareketine iltihakı manzarasıdır. Bunun ne Kürt halkına ne de işçi sınıfına faydası olmayacaktır. İhtiyaç duyulan hâlâ işçi sınıfına yüzünü dönmüş sosyalistlerin ezilen Kürt halkıyla bir ittifakı ve burjuvaziden bağımsız bir Üçüncü Cephe’nin kurulmasıdır. Çatı Partisi mevcut yapısı ve yönelişiyle bu yolda atılmış bir adım değildir.
Devrimci İşçi Partisi, 17 Temmuz 2011
Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, bir bildiri yayınlayarak Demokratik Toplum Kongresi’nin 14 Temmuz 2011 günü Demokratik Özerklik yönünde belirttiği iradeyi selamladı, Kürt halkının yanında olduğunu ifade etti.
Devrimci İşçi Partisi, 26 Nisan 2011
Bu büyük insanlık davasında proletaryaya yolu gösterecek olan, Leninist temellerde örgütlenmiş devrimci işçi partileri ve bunların oluşturacağı bir dünya partisi olacaktır. İnsanlığın bütün sorunları burada düğümlenmiştir. Devrimci İşçi Partisi, bu topraklarda bu büyük göreve katkıda bulunmak üzere kurulmuştur.
Devrimci İşçi Partisi, 21 Mart 2011
Emperyalizm Libya’ya bombalar yağdırıyor. Bombaların dehşetine ve yarattığı gürültüye her zaman olduğu gibi emperyalist koronun yalanları eşlik ediyor. Emperyalizm hem Kaddafi’yi devirmek için hem de Arap devrimine karşı mevzilenmek için saldırıyor. Libya’da, Tunus ve Mısır devrimlerinin tam ortasına karşı-devrimci bir kama sokuyor.
Devrimci İşçi Partisi, 15 Mart 2011
1. Hükümet ve yandaşları, Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınlarla gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanması konusunda toplum çapında ve başta basında örgütlü sendikalar olmak üzere gazeteci örgütlerinde doğan infialin gerçek anlamını anlamamakta ısrar ediyorlar.
Devrimci İşçi Partisi, 11 Şubat 2011
Kuzey Kıbrıslı emekçilerin oluşturduğu Sendikal Platform’un 28 Ocak’ta yaptığı genel grev ve miting 50 bini aşkın katılımı ve coşkusuyla çok önemli mesajlar vermiştir. Kuzey Kıbrıslı emekçiler “Ankara ne paranı, ne paketini ne de memurunu istemiyoruz!” diyerek Türkiye’nin dayattığı neo-liberal sosyal yıkım paketine ve T.C. Yardım Heyeti’nin Kuzey Kıbrıs’ın içişlerine karışmasına açıkça hayır demiştir. Kıbrıslı emekçilerin bu güçlü ve net karşı çıkışı Türkiye hükümetinde endişe ve öfke yaratmıştır. Bu endişe ve öfke Başbakan Erdoğan’ın sömürgeci küstahlığı ile sarf ettiği cümlelerde...
Devrimci İşçi Partisi, 21 Ocak 2011
Declaración del DIP (Iniciativa por un Partido Obrero Revolucionario de Turquía) acerca de los acontecimientos en Túnez.
Devrimci İşçi Partisi, 19 Ocak 2011
Long live the struggle of our fellow Tunisian workers and youth! For permanent revolution that leads the workers to take power without stopping at the stage of “democracy”, in Tunisia and everywhere! Long live the Socialist Federation of the Middle East! Long live the world revolution! 
Devrimci İşçi Partisi, 18 Ocak 2011
Yaşasın Tunuslu işçi ve genç kardeşlerimizin mücadelesi! Tunus’ta ve her yerde “demokrasi”de durmayan, işçileri ve emekçileri iktidara taşıyacak sürekli devrim için ileri! Yaşasın Ortadoğu Sosyalist Federasyonu! Yaşasın dünya devrimi!

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri