DİP Bildirileri

Devrimci İşçi Partisi, 16 Mart 2012
AKP hükümeti Newroz kutlamalarını yasaklayarak temel hak ve hürriyetleri açıkça bir kez daha ayaklar altına almıştır. Ne İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ne de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in gösterdiği gerekçeler gerçeği yansıtmaktadır.
Uludere katliamından sonra devlet bir bütün olarak katliamın arkasında durmuştur. Güya bir soruşturma açılmışsa da soruşturmanın sonuçları beklenmeden hükümet üyeleri el birliği ile katliamın sorumlularını aklamaya girişmiştir. Şimdi de savcılığın başvurusu üzerine mahkeme gizlilik kararı almıştır. İstihbarat örgütleri ve askeri mekanizmanın işlediği bir sürecin soruşturulması için delil karartılmasına en uygun ortam hazırlanmıştır. Tüm bunlarla birlikte hükümet ve Genelkurmay katliamın bir “yanlış”tan kaynaklandığı konusunda hemfikir olmakla kalmamış, aynı zamanda daha önce yaşanan karakol...
Uludere katliamı işleneli daha bir hafta bile dolmadan hükümet karşı saldırıya geçti. Hükümet sözcüsü bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerekli tedbirleri almış olduğunu, ortaya çıkan “üzücü durum”un sorumluluğunun 35 Kürt gencini ve çocuğunu katledenlerde değil, katledilenlerin kendisinde olduğunu ileriye sürüyor. Hem 2 Ocak Pazartesi günü yapılan hükümet toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hem de 3 Ocak Salı günü Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay aynı iddiayı öne sürmüştür. TSK, kaçakçılar grubunu “ikaz ateşi” ile uyarmıştır, ama onlar “biz terörist değiliz” haberini...
Uludere katliamı işleneli daha bir hafta bile dolmadan hükümet karşı saldırıya geçti. Hükümet sözcüsü bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerekli tedbirleri almış olduğunu, ortaya çıkan “üzücü durum”un sorumluluğunun 35 Kürt gencini ve çocuğunu katledenlerde değil, katledilenlerin kendisinde olduğunu ileriye sürüyor. Hem 2 Ocak Pazartesi günü yapılan hükümet toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hem de 3 Ocak Salı günü Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay aynı iddiayı öne sürmüştür. TSK, kaçakçılar grubunu “ikaz ateşi” ile uyarmıştır, ama onlar “biz terörist değiliz” haberini...
Devrimci İşçi Partisi, 22 Kasım 2011
“Bedelli askerlik yasası”nın Türkiye gibi işsizliğin ve gelir dağılımdaki uçurumun kronikleştiği, savaşın can almaya devam ettiği, çatışmanın uzağında askerliğini yapanların ise canının çıkartıldığı bir ülkede taşıdığı anlam son derece açıktır. Devlet bu yasayla 30 yaşını doldurmuş kişilere 30 bin Lira karşılığında askerlikten muaf tutarak “ya paranı ya canını” demiştir.
Gerçek, 23 Ekim 2011
23 Ekim Pazar gün Van’ın (Wan) Erciş (Ercîş) ilçesinde gerçekleşen büyük şiddetli deprem çok sayıda insanın öldüğü tüm bir şehrin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir felaket yarattı. Bu felakette yeri ve binaları sarsan depremdi ama önceki büyük depremlerde olduğu gibi yıkan yine kapitalist sistem oldu.
Devrimci İşçi Partisi, 24 Ağustos 2011
1. Suriye’de beş aydır sürmekte olan kitlesel ayaklanma, Beşar Esad’ın çevresinde kenetlenmiş olan yağmacı kapitalist sınıfa karşı büyük halk kitlelerinin ve ezilen Kürt halkının ekonomik ve politik nedenlerle isyanıdır. Bu niteliğiyle Suriye ayaklanması, bu yılın başında Tunus ve Mısır’da iki diktatörün devrilmesi ile sonuçlanan Arap devriminin izinde yürüyen bir harekettir. Her büyük toplumsal çalkantıda var olan karmaşık boyutlar bu belirleyici gerçeği ortadan kaldıramaz. Suriye ayaklanması, devam etmekte olan Yemen ve Bahreyn olaylarına göre çok daha arı anlamda bir devrim karakteri...
Devrimci İşçi Partisi, 3 Ağustos 2011
Çatı Partisi’nin ortaya koyduğu manzara, bir ittifak değil sosyalistlerin Kürt hareketine iltihakı manzarasıdır. Bunun ne Kürt halkına ne de işçi sınıfına faydası olmayacaktır. İhtiyaç duyulan hâlâ işçi sınıfına yüzünü dönmüş sosyalistlerin ezilen Kürt halkıyla bir ittifakı ve burjuvaziden bağımsız bir Üçüncü Cephe’nin kurulmasıdır. Çatı Partisi mevcut yapısı ve yönelişiyle bu yolda atılmış bir adım değildir.
Devrimci İşçi Partisi, 17 Temmuz 2011
Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, bir bildiri yayınlayarak Demokratik Toplum Kongresi’nin 14 Temmuz 2011 günü Demokratik Özerklik yönünde belirttiği iradeyi selamladı, Kürt halkının yanında olduğunu ifade etti.
Devrimci İşçi Partisi, 26 Nisan 2011
Bu büyük insanlık davasında proletaryaya yolu gösterecek olan, Leninist temellerde örgütlenmiş devrimci işçi partileri ve bunların oluşturacağı bir dünya partisi olacaktır. İnsanlığın bütün sorunları burada düğümlenmiştir. Devrimci İşçi Partisi, bu topraklarda bu büyük göreve katkıda bulunmak üzere kurulmuştur.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri