DİP Bildirileri

Devrimci İşçi Partisi, 15 Mart 2011
1. Hükümet ve yandaşları, Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınlarla gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanması konusunda toplum çapında ve başta basında örgütlü sendikalar olmak üzere gazeteci örgütlerinde doğan infialin gerçek anlamını anlamamakta ısrar ediyorlar.
Devrimci İşçi Partisi, 11 Şubat 2011
Kuzey Kıbrıslı emekçilerin oluşturduğu Sendikal Platform’un 28 Ocak’ta yaptığı genel grev ve miting 50 bini aşkın katılımı ve coşkusuyla çok önemli mesajlar vermiştir. Kuzey Kıbrıslı emekçiler “Ankara ne paranı, ne paketini ne de memurunu istemiyoruz!” diyerek Türkiye’nin dayattığı neo-liberal sosyal yıkım paketine ve T.C. Yardım Heyeti’nin Kuzey Kıbrıs’ın içişlerine karışmasına açıkça hayır demiştir. Kıbrıslı emekçilerin bu güçlü ve net karşı çıkışı Türkiye hükümetinde endişe ve öfke yaratmıştır. Bu endişe ve öfke Başbakan Erdoğan’ın sömürgeci küstahlığı ile sarf ettiği cümlelerde...
Devrimci İşçi Partisi, 21 Ocak 2011
Declaración del DIP (Iniciativa por un Partido Obrero Revolucionario de Turquía) acerca de los acontecimientos en Túnez.
Devrimci İşçi Partisi, 19 Ocak 2011
Long live the struggle of our fellow Tunisian workers and youth! For permanent revolution that leads the workers to take power without stopping at the stage of “democracy”, in Tunisia and everywhere! Long live the Socialist Federation of the Middle East! Long live the world revolution! 
Devrimci İşçi Partisi, 18 Ocak 2011
Yaşasın Tunuslu işçi ve genç kardeşlerimizin mücadelesi! Tunus’ta ve her yerde “demokrasi”de durmayan, işçileri ve emekçileri iktidara taşıyacak sürekli devrim için ileri! Yaşasın Ortadoğu Sosyalist Federasyonu! Yaşasın dünya devrimi!
Devrimci İşçi Partisi, 17 Ekim 2010
Referandum ortaya üç büyük güç çıkardı. Hakim sınıfların iki gerici cephesi karşısında Kürt hareketi Fırat'ın doğusunda parlak bir zafer kazandı. Görevimiz, Üçüncü Cephe aracılığıyla bu zaferi Fırat'ın batısına taşımaktır.
Devrimci İşçi Partisi, 25 Temmuz 2010
Üçüncü Cephe’nin kuruluşu yolunda genel seçim muazzam bir fırsat oluşturuyor. “Boykot” kampı şimdiden bir Emek ve Özgürlük Bloku’nu oluşturmaya girişmelidir. Bugün referandum sandığından uzak durmanın anlamı, seçim sandığından işçilerin ve ezilenlerin birleşik gücünü çıkarmak olmalıdır.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri