DİP Bildirileri

Devrimci İşçi Partisi, 22 Kasım 2011
“Bedelli askerlik yasası”nın Türkiye gibi işsizliğin ve gelir dağılımdaki uçurumun kronikleştiği, savaşın can almaya devam ettiği, çatışmanın uzağında askerliğini yapanların ise canının çıkartıldığı bir ülkede taşıdığı anlam son derece açıktır. Devlet bu yasayla 30 yaşını doldurmuş kişilere 30 bin Lira karşılığında askerlikten muaf tutarak “ya paranı ya canını” demiştir.
Gerçek, 23 Ekim 2011
23 Ekim Pazar gün Van’ın (Wan) Erciş (Ercîş) ilçesinde gerçekleşen büyük şiddetli deprem çok sayıda insanın öldüğü tüm bir şehrin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir felaket yarattı. Bu felakette yeri ve binaları sarsan depremdi ama önceki büyük depremlerde olduğu gibi yıkan yine kapitalist sistem oldu.
Devrimci İşçi Partisi, 24 Ağustos 2011
1. Suriye’de beş aydır sürmekte olan kitlesel ayaklanma, Beşar Esad’ın çevresinde kenetlenmiş olan yağmacı kapitalist sınıfa karşı büyük halk kitlelerinin ve ezilen Kürt halkının ekonomik ve politik nedenlerle isyanıdır. Bu niteliğiyle Suriye ayaklanması, bu yılın başında Tunus ve Mısır’da iki diktatörün devrilmesi ile sonuçlanan Arap devriminin izinde yürüyen bir harekettir. Her büyük toplumsal çalkantıda var olan karmaşık boyutlar bu belirleyici gerçeği ortadan kaldıramaz. Suriye ayaklanması, devam etmekte olan Yemen ve Bahreyn olaylarına göre çok daha arı anlamda bir devrim karakteri...
Devrimci İşçi Partisi, 3 Ağustos 2011
Çatı Partisi’nin ortaya koyduğu manzara, bir ittifak değil sosyalistlerin Kürt hareketine iltihakı manzarasıdır. Bunun ne Kürt halkına ne de işçi sınıfına faydası olmayacaktır. İhtiyaç duyulan hâlâ işçi sınıfına yüzünü dönmüş sosyalistlerin ezilen Kürt halkıyla bir ittifakı ve burjuvaziden bağımsız bir Üçüncü Cephe’nin kurulmasıdır. Çatı Partisi mevcut yapısı ve yönelişiyle bu yolda atılmış bir adım değildir.
Devrimci İşçi Partisi, 17 Temmuz 2011
Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, bir bildiri yayınlayarak Demokratik Toplum Kongresi’nin 14 Temmuz 2011 günü Demokratik Özerklik yönünde belirttiği iradeyi selamladı, Kürt halkının yanında olduğunu ifade etti.
Devrimci İşçi Partisi, 26 Nisan 2011
Bu büyük insanlık davasında proletaryaya yolu gösterecek olan, Leninist temellerde örgütlenmiş devrimci işçi partileri ve bunların oluşturacağı bir dünya partisi olacaktır. İnsanlığın bütün sorunları burada düğümlenmiştir. Devrimci İşçi Partisi, bu topraklarda bu büyük göreve katkıda bulunmak üzere kurulmuştur.
Devrimci İşçi Partisi, 21 Mart 2011
Emperyalizm Libya’ya bombalar yağdırıyor. Bombaların dehşetine ve yarattığı gürültüye her zaman olduğu gibi emperyalist koronun yalanları eşlik ediyor. Emperyalizm hem Kaddafi’yi devirmek için hem de Arap devrimine karşı mevzilenmek için saldırıyor. Libya’da, Tunus ve Mısır devrimlerinin tam ortasına karşı-devrimci bir kama sokuyor.
Devrimci İşçi Partisi, 15 Mart 2011
1. Hükümet ve yandaşları, Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınlarla gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanması konusunda toplum çapında ve başta basında örgütlü sendikalar olmak üzere gazeteci örgütlerinde doğan infialin gerçek anlamını anlamamakta ısrar ediyorlar.
Devrimci İşçi Partisi, 11 Şubat 2011
Kuzey Kıbrıslı emekçilerin oluşturduğu Sendikal Platform’un 28 Ocak’ta yaptığı genel grev ve miting 50 bini aşkın katılımı ve coşkusuyla çok önemli mesajlar vermiştir. Kuzey Kıbrıslı emekçiler “Ankara ne paranı, ne paketini ne de memurunu istemiyoruz!” diyerek Türkiye’nin dayattığı neo-liberal sosyal yıkım paketine ve T.C. Yardım Heyeti’nin Kuzey Kıbrıs’ın içişlerine karışmasına açıkça hayır demiştir. Kıbrıslı emekçilerin bu güçlü ve net karşı çıkışı Türkiye hükümetinde endişe ve öfke yaratmıştır. Bu endişe ve öfke Başbakan Erdoğan’ın sömürgeci küstahlığı ile sarf ettiği cümlelerde...
Devrimci İşçi Partisi, 21 Ocak 2011
Declaración del DIP (Iniciativa por un Partido Obrero Revolucionario de Turquía) acerca de los acontecimientos en Túnez.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Gerçek Gazetesi Sayı 98

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri