DİP Bildirileri

Devrimci İşçi Partisi, 2 Haziran 2012
Kürtaj hakkı kadınların yaşam hakkıdır. Bu haktan vazgeçmiyoruz. Merdiven altlarında ölüme terk edilmeyi kabul etmiyoruz! Varolanla da yetinmiyoruz: Tüm kadınlar için erişilebilir ve ücretsiz doğum kontrolü ve kürtaj hakkı istiyoruz!
Devrimci İşçi Partisi, 2 Haziran 2012
Kürtaj hakkı kadınların yaşam hakkıdır. Bu haktan vazgeçmiyoruz. Merdiven altlarında ölüme terk edilmeyi kabul etmiyoruz! Varolanla da yetinmiyoruz: Tüm kadınlar için erişilebilir ve ücretsiz doğum kontrolü ve kürtaj hakkı istiyoruz!
Devrimci İşçi Partisi, 15 Nisan 2012
Devrimci İşçi Partisi’ni hep birlikte sınıf mücadelesinin en sağlam kalesi olarak yükseltelim. Birlik, mücadele ve dayanışma günümüzde, işçi sınıfımızın bayramında, 1 Mayıs’ta meydanlarda buluşalım. İşçi sınıfının gücünü ve sınıf bilincini hep birlikte gösterelim. Gelecek güzel günlere hep birlikte yürüyelim!
Devrimci İşçi Partisi, 1 Nisan 2012
Devrimci İşçi Partisi, Türkiye’nin Ortadoğu’da emperyalizmin hizmetinde, Siyonizmin desteğinde, kâr hırsının peşinde saldırgan bir güç hâline gelmesine karşı olan herkesi, Suriye’de emperyalist planların yenilgisi, devrimin ise zaferi için mücadele etmeye çağırıyor.
Devrimci İşçi Partisi, 27 Mart 2012
Yasa tasarısının arkasındaki siyasi irade olan AKP hükümeti de bu girişiminde genel olarak işçi ve emekçi sınıflara karşı burjuvazinin çıkarlarını gözeten düzenlemeleri ön plana almaktadır. Özelde ise burjuvazinin iç savaşında İslamcı burjuvazinin Batıcı-laik sermayeye karşı 28 Şubat’ta kaybedilmiş mevzileri geri alma çabası ön plana çıkmaktadır.
Devrimci İşçi Partisi, 16 Mart 2012
AKP hükümeti Newroz kutlamalarını yasaklayarak temel hak ve hürriyetleri açıkça bir kez daha ayaklar altına almıştır. Ne İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ne de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in gösterdiği gerekçeler gerçeği yansıtmaktadır.
Uludere katliamından sonra devlet bir bütün olarak katliamın arkasında durmuştur. Güya bir soruşturma açılmışsa da soruşturmanın sonuçları beklenmeden hükümet üyeleri el birliği ile katliamın sorumlularını aklamaya girişmiştir. Şimdi de savcılığın başvurusu üzerine mahkeme gizlilik kararı almıştır. İstihbarat örgütleri ve askeri mekanizmanın işlediği bir sürecin soruşturulması için delil karartılmasına en uygun ortam hazırlanmıştır. Tüm bunlarla birlikte hükümet ve Genelkurmay katliamın bir “yanlış”tan kaynaklandığı konusunda hemfikir olmakla kalmamış, aynı zamanda daha önce yaşanan karakol...
Uludere katliamı işleneli daha bir hafta bile dolmadan hükümet karşı saldırıya geçti. Hükümet sözcüsü bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerekli tedbirleri almış olduğunu, ortaya çıkan “üzücü durum”un sorumluluğunun 35 Kürt gencini ve çocuğunu katledenlerde değil, katledilenlerin kendisinde olduğunu ileriye sürüyor. Hem 2 Ocak Pazartesi günü yapılan hükümet toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hem de 3 Ocak Salı günü Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay aynı iddiayı öne sürmüştür. TSK, kaçakçılar grubunu “ikaz ateşi” ile uyarmıştır, ama onlar “biz terörist değiliz” haberini...
Uludere katliamı işleneli daha bir hafta bile dolmadan hükümet karşı saldırıya geçti. Hükümet sözcüsü bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerekli tedbirleri almış olduğunu, ortaya çıkan “üzücü durum”un sorumluluğunun 35 Kürt gencini ve çocuğunu katledenlerde değil, katledilenlerin kendisinde olduğunu ileriye sürüyor. Hem 2 Ocak Pazartesi günü yapılan hükümet toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hem de 3 Ocak Salı günü Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay aynı iddiayı öne sürmüştür. TSK, kaçakçılar grubunu “ikaz ateşi” ile uyarmıştır, ama onlar “biz terörist değiliz” haberini...
Devrimci İşçi Partisi, 22 Kasım 2011
“Bedelli askerlik yasası”nın Türkiye gibi işsizliğin ve gelir dağılımdaki uçurumun kronikleştiği, savaşın can almaya devam ettiği, çatışmanın uzağında askerliğini yapanların ise canının çıkartıldığı bir ülkede taşıdığı anlam son derece açıktır. Devlet bu yasayla 30 yaşını doldurmuş kişilere 30 bin Lira karşılığında askerlikten muaf tutarak “ya paranı ya canını” demiştir.

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri