DİP Bildirileri

Devrimci İşçi Partisi, 30 Eylül 2012
Aşağıdaki bildiri Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin AKP Kongresi’ne davet edilmesi vesilesiyle Devrimci İşçi Partisi tarafından Mısır’ın devrimci halkına yapılmış bir çağrıdır. Çağrının orijinali İngilizce olarak kaleme alınmıştır. Buradaki metin İngilizce metnin çevirisidir.
Devrimci İşçi Partisi, 22 Eylül 2012
AKP hükümeti Türkiye’yi Obama ABD’sinin dümen suyunda ve Suudi Arabistan’ın ve Katar’ın Vahhabi gericiliği doğrultusunda Ortadoğu ile savaşa ve felakete doğru adım adım sürüklüyor. Buna dur demeliyiz! Asıl ABD’yle ve bölgedeki müttefikleriyle mücadeleye girmeliyiz. Ortadoğu halklarının kardeşliği ancak anti-emperyalizmin hâkimiyetinde gerçekleşecektir.
Devrimci İşçi Partisi, 15 Temmuz 2012
Devrimci İşçi Partisi, Başbakanı ve hükümetini şiddetle kınıyor! Kürt milletvekillerinin polis barikatı tarafından engellendiğinde söyledikleri gibi, onlarla birlikte, “Kürt halkı sizin köleniz değildir!” diye haykırıyor! Demokratik hakların en basitlerinden olan toplanma hakkını bu derecede açık biçimde ihlâl eden, halkı bu derecede aşağılayan bir hükümetin, Kürt halkına verdiği ve vereceği sözde “hak” kırıntılarının, hiçbir anlamı olmadığını vurguluyor. En başta Pervin Buldan olmak üzere, Kürt milletvekillerine, DTK ve BDP yöneticilerine, Diyarbakır halkına ve bütün Kürt halkına...
Devrimci İşçi Partisi, 2 Haziran 2012
Kürtaj hakkı kadınların yaşam hakkıdır. Bu haktan vazgeçmiyoruz. Merdiven altlarında ölüme terk edilmeyi kabul etmiyoruz! Varolanla da yetinmiyoruz: Tüm kadınlar için erişilebilir ve ücretsiz doğum kontrolü ve kürtaj hakkı istiyoruz!
Devrimci İşçi Partisi, 2 Haziran 2012
Kürtaj hakkı kadınların yaşam hakkıdır. Bu haktan vazgeçmiyoruz. Merdiven altlarında ölüme terk edilmeyi kabul etmiyoruz! Varolanla da yetinmiyoruz: Tüm kadınlar için erişilebilir ve ücretsiz doğum kontrolü ve kürtaj hakkı istiyoruz!
Devrimci İşçi Partisi, 15 Nisan 2012
Devrimci İşçi Partisi’ni hep birlikte sınıf mücadelesinin en sağlam kalesi olarak yükseltelim. Birlik, mücadele ve dayanışma günümüzde, işçi sınıfımızın bayramında, 1 Mayıs’ta meydanlarda buluşalım. İşçi sınıfının gücünü ve sınıf bilincini hep birlikte gösterelim. Gelecek güzel günlere hep birlikte yürüyelim!
Devrimci İşçi Partisi, 1 Nisan 2012
Devrimci İşçi Partisi, Türkiye’nin Ortadoğu’da emperyalizmin hizmetinde, Siyonizmin desteğinde, kâr hırsının peşinde saldırgan bir güç hâline gelmesine karşı olan herkesi, Suriye’de emperyalist planların yenilgisi, devrimin ise zaferi için mücadele etmeye çağırıyor.
Devrimci İşçi Partisi, 27 Mart 2012
Yasa tasarısının arkasındaki siyasi irade olan AKP hükümeti de bu girişiminde genel olarak işçi ve emekçi sınıflara karşı burjuvazinin çıkarlarını gözeten düzenlemeleri ön plana almaktadır. Özelde ise burjuvazinin iç savaşında İslamcı burjuvazinin Batıcı-laik sermayeye karşı 28 Şubat’ta kaybedilmiş mevzileri geri alma çabası ön plana çıkmaktadır.
Devrimci İşçi Partisi, 16 Mart 2012
AKP hükümeti Newroz kutlamalarını yasaklayarak temel hak ve hürriyetleri açıkça bir kez daha ayaklar altına almıştır. Ne İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ne de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in gösterdiği gerekçeler gerçeği yansıtmaktadır.
Uludere katliamından sonra devlet bir bütün olarak katliamın arkasında durmuştur. Güya bir soruşturma açılmışsa da soruşturmanın sonuçları beklenmeden hükümet üyeleri el birliği ile katliamın sorumlularını aklamaya girişmiştir. Şimdi de savcılığın başvurusu üzerine mahkeme gizlilik kararı almıştır. İstihbarat örgütleri ve askeri mekanizmanın işlediği bir sürecin soruşturulması için delil karartılmasına en uygun ortam hazırlanmıştır. Tüm bunlarla birlikte hükümet ve Genelkurmay katliamın bir “yanlış”tan kaynaklandığı konusunda hemfikir olmakla kalmamış, aynı zamanda daha önce yaşanan karakol...

Sayfalar

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri